Jaarlijks EU-scorebord maakt balans op van digitale ontwikkelingen
12-06-2013

Jaarlijks EU-scorebord maakt balans op van digitale ontwikkelingen


De Europeanen beschikken over digitale basisnetwerken en -diensten, maar profiteren niet ten volle van de voornaamste voordelen die de digitale revolutie te bieden heeft door problemen op de telecommunicatie- en andere digitale markten van Europa. Hierdoor komen ook toekomstige voordelen in het gedrang. Dat blijkt uit het jaarlijkse scorebord van de digitale agenda dat de Commissie vandaag heeft gepubliceerd. De Commissie zal dit jaar concrete maatregelen voorstellen als reactie op een verzoek van de Europese Raad om een eengemaakte telecommunicatiemarkt te creëren en zodoende de problemen aan te pakken die ook uit de gegevens van vandaag naar voren komen.

Neelie Kroes hierover: "Ik ben blij dat er bijna overal in de EU basisinternet is, maar dat betekent niet dat wij ons doel al hebben bereikt. Volgens de gegevens van dit jaar zijn de grootste problemen het gebrek aan investeringen in supersnelle netwerken en het feit dat er nog steeds geen sprake is van een echte eengemaakte telecommunicatiemarkt. Het is dus duidelijk wat de problemen zijn, en duidelijk hoe we hierop moeten reageren: met een pakket voor een eengemaakte telecommunicatiemarkt."

De voornaamste resultaten van het scorebord van de digitale agenda van de Europese Commissie zijn:

Vorderingen op het gebied van internet:

 • Basisbreedband is nu bijna in heel Europa beschikbaar – de prestaties van breedband via de satelliet zijn verbeterd; hiervan profiteert de 4,5 % van de bevolking die geen dekking door vaste basisbreedband heeft. De Commissie streeft ernaar het gebruik van breedband via satelliet te bevorderen om de resterende lacunes op te vullen.
 • De helft van de bevolking heeft toegang tot breedband – 54 % van de EU-burgers beschikt over breedband met snelheden boven de 30 Mbps.
 • Mobiel internet wordt steeds meer gebruikt – 36 % van de EU-burgers heeft toegang tot internet via een draagbare computer of een ander mobiel toestel (toegang via mobiele telefoons is gestegen van 7 % in 2008 naar 27 % in 2012). De dekking door mobiel internet van de vierde generatie (LTE) is in een jaar verdrievoudigd tot 26 %.

Knelpunten:

 • Slechts 2 % van de huishoudens heeft een abonnement met supersnelle breedband (meer dan 100 Mbps), de EU-doelstelling voor 2020 van 50 % is dus nog lang niet bereikt. 
 • 50 % van de EU-burgers heeft helemaal geen of slechts geringe computervaardigheden – het aantal gebruikers met ICT-vaardigheden is het afgelopen jaar niet gestegen, evenmin als het niveau van de vaardigheden waarover gebruikers beschikken.40 % van de bedrijven die ICT-specialisten in dienst nemen of dat proberen, ondervinden daarbij moeilijkheden en het aantal vacatures voor ICT-specialisten zal in 2015 naar verwachting zijn gestegen tot 900 000. In het kader van de onlangs gelanceerde grote coalitie voor ICT-banen zullen er maatregelen worden genomen om dit tekort aan te pakken.

Overige resultaten:

 • Steeds meer mensen gebruiken internet – het aantal EU-burgers dat nog nooit internet heeft gebruikt, blijft gestaag dalen (met 2 procentpunten naar 22 %). Toch zijn er nog steeds 100 miljoen EU-burgers die nooit internet hebben gebruikt en dat met name wijten aan de te hoge kosten, gebrek aan belangstelling of gebrek aan vaardigheden.
 • 70 % gebruikt internet regelmatig, dat wil zeggen minstens één keer per week; vorig jaar lag dit cijfer nog bij 67 %. 54 % van de mensen met een achterstandspositie gebruikt regelmatig internet, vorig jaar was dat nog 51 %. 
 • De tarieven voor roaming zijn in 2012 gedaald – de tarieven liggen bijna 5 cent lager, voornamelijk door de roamingverordening van 1 juli 2012. 
 • eCommerce blijft gestaag groeien, met uitzondering van grensoverschrijdende handel – 45 % van de mensen koopt via internet goederen en diensten, een lichte stijging ten opzichte van de 43 % een jaar geleden; een zeer klein deel koopt iets in een ander land. 
 • de meeste bedrijven en burgers maken gebruik van e-overheid – 87 % van de bedrijven gebruikt e-overheid; het aandeel van de burgers die e-overheid gebruiken is het afgelopen jaar gestegen naar 44 % (dat is een stijging van 3 procentpunten voor beide groepen).
 • Ondanks krappe budgetten zijn de uitgaven voor research licht gestegen. Overheidsinvesteringen in O&O op het gebied van ICT zijn met 1,8 % oftewel 122 miljoen euro gestegen naar 6,9 miljard euro; particuliere investeringen in R&D op het gebied van ICT zijn ook gestegen, maar de toename met 2,7 % was niet voldoende om de daling van vorig jaar te compenseren.

 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid