Succes Agile hangt voor groot deel af van Product Owner
11-04-2013

Succes Agile hangt voor groot deel af van Product Owner


De Product Owner speelt een belangrijke rol bij het succes van Agile. 43 procent van de bedrijven zegt dat een juiste invulling van de rol van Product Owner de belangrijkste oorzaak is voor het wel of niet slagen van een Agile project. Dit blijkt uit de jaarlijkse Agile Survey van Xebia, specialist op het gebied van Agile, Java development en enterprise architectuur, naar de adoptiegraad van Agile in Nederland. Een ander opvallend resultaat is dat 52 procent van de betrokken medewerkers na de initiële implementatieperiode van Agile werken snel weer terug valt in het oude gedrag.

Het is de eerste keer dat de rol van de Product Owner binnen het succes van Agile projecten wordt onderzocht. De belangrijkste taken van de Product Owner zijn het werk prioriteren en bepalen welke nieuwe relevante functionaliteit aangebracht moet worden op basis van contact met en kennis van de business, zodat de ontwikkelde producten maximale waarde opleveren voor de eindgebruikers en klanten. Uit het onderzoek blijkt dat deze belangrijke sleutelrol vanuit de business richting IT nog lang niet altijd naar tevredenheid wordt ingevuld. Volgens 36 procent komt dat doordat de Product Owner te weinig bevoegdheden en mandaat heeft om beslissingen te nemen. Daaaast is de Product Owner volgens 34 procent te weinig beschikbaar voor het team.

Marcel van Benthem, Manager Agile Consulting & Training bij Xebia: “Om van Agile werken een succes te maken, is de Product Owner van groot belang. Deze opdrachtgever vanuit de business richting IT is cruciaal en daar hoort het zelfstandig kunnen nemen van beslissingen bij. Ik merk dat het business management nog regelmatig terughoudend is om zulke bevoegdheden weg te geven, maar dat komt de kwaliteit van de opgeleverde producten niet ten goede. Bovendien vinden Product Owners het vaak lastig de rol van ondeemer in te nemen, omdat veel (grote) organisaties in het verleden ondeemend gedrag niet stimuleerden.”

Van Benthem vervolgt: “Een andere belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat 52 procent van de bedrijven na de initiële implementatie van Agile weer terugvalt in oude gewoonten. Vanuit Xebia proberen we dat te voorkomen door met het topmanagement een veilige omgeving met een duidelijk kader te creëren, waarbinnen medewerkers de ruimte en mogelijkheden krijgen onder begeleiding te experimenteren. Zo raken ze vertrouwd met de benodigde werkhouding die hoort bij Agile werken en kunnen bedrijven en instellingen Agile goed inbedden in hun organisatie. Alleen dan behalen organisaties op een duurzame en bestendige manier succesvolle resultaten.”

Het volledige onderzoeksrapport van de Agile Survey 2012 is beschikbaar via http://www.xebia.com/agile-survey.html.
 
   

Terug naar nieuws overzicht