De zakelijke (print)consument laat nog steeds besparingen liggen
25-02-2013

De zakelijke (print)consument laat nog steeds besparingen liggen


De markt voor printers, copiers en multifunctionals in Nederland lijdt nog steeds binnen de huidige conjuncturele omstandigheden. Het totaal aantal apparaten is gedaald in 2012 met 2.5%. De meeste productcategorieën delen mee in de malaise, echter er zijn ook lichtpunten gesignaleerd, zoals de multifunctionele apparaten die in kleur kunnen printen. Dit blijkt uit het onderzoek Document Management Monitor 2012 wat Keala Research onder 704 bedrijven in Nederland heeft uitgevoerd.

Multifunctionals die kleur kunnen produceren steeds verder in opmars
De penetratie van multifunctionals die kleur kunnen produceren stijgt significant naar 78% (2010: 72%; 2009: 68%; 2008: 57%; 2007: 46%; 2006: 42%). De trend is duidelijk opwaarts! De multifunctional printers die kleur kunnen produceren worden steeds dominanter binnen het Nederlandse bedrijfsleven bij vestigingen met minimaal 10 werknemers. Andere apparaten zullen voorlopig nog niet uit het beeld verdwijnen, maar tonen wel een stabilisering of daling in ontwikkeling. In dit kader is de achteruitgang van de kopieerapparaten (2006: 53%; 2012: 16%) exemplarisch. Bij expiratie van het kopieerapparaat contract (meestal 5 jaar) wordt dit vervangen met een multifunctioneel apparaat.

Afname in het totale printerpark in laatste twee jaar met 2,5%
In het Nederlandse bedrijfsleven, binnen vestigingen met minimaal 10 werknemers, zijn in 2012 2,5% minder apparaten ten opzichte van 2010. Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door stand-alone printers die enkel zwart-wit printen (-33,7%), multifunctionals die alleen zwart-wit producten (-10,7%) en andere productcategorieën. Het aantal multifunctionals die kleur produceren (+29,0%) en netwerkprinters die in kleur printen (+3,1%) nemen daarentegen toe in vergelijking met 2010 resultaten.

Verschuiving aanschafkanaal van printerfabrikant naar traditionele office reseller
Aan de vestigingen die in 2012 hebben geïnvesteerd in printerhardware is gevraagd via welk kanaal deze printerhardware is aangeschaft. Verassend is het feit dat bijna de helft van de vestigingen (45%, in 2010 was dit nog 32%) haar printerhardware via een traditionele office reseller heeft aangeschaft. Dit gaat voornamelijk ten koste van de directe verkopen door de printerfabrikanten (23% in 2012, in 2010 bedroeg dit nog 36%).

Diepte van de crisis lijkt geen al te groot effect te hebben op gedrag zakelijke consument
70% (dit was in 2010: 72%) van de vestigingen vindt de printkosten acceptabel. Ongeveer 16% vindt deze (te) hoog. Als dit als hoog wordt beschouwd kan hier op in worden gespeeld door leveranciers en fabrikanten, onder meer door actieve sturing.

Binnen 18% (een stijging met 2% ten opzichte van 2010) van de vestigingen wordt actief gemanaged om de printkosten te beheersen of terug te dringen. Bij grote vestigingen wordt vaker actief gemanaged op de printkosten.

De acceptatie van de hoogte van de printkosten resulteert in een lage inschakeling van externe dienstverleners om besparingen op printkosten te realiseren. Niet meer dan 4% (2010: 7%) van de vestigingen schakelt een externe partij in om besparingen op printkosten te realiseren. Bij kleine vestigingen is hier veel minder vaak sprake van dan bij grote vestigingen, respectievelijk (klein: 3%; middelgroot: 7%; groot: 11%).

Bij navraag wordt de externe partij die wordt ingeschakeld om besparingen op printkosten te realiseren door de opdrachtgevere gemiddeld met een 7,8 beoordeeld als het gaat om de behaalde resultaten/besparingen!

 

Terug naar nieuws overzicht