Veel datacenter?profession?als zijn niet op de hoogte van nieuwe energieric?htlijn
20-02-2013

Veel datacenter?profession?als zijn niet op de hoogte van nieuwe energieric?htlijn


Onderzoek in opdracht van Emerson Network Power, leverancier van power systemen, wijst uit dat 43 procent van de Europese IT-professionals niet op de hoogte is van de EU-richtlijn 20-20-20.

Deze richtlijn richt zich op het hergebruik van energie. Het onderzoek wees ook uit dat slechts 21 procent van de IT-professionals actie heeft ondernomen om te voldoen aan de eisen van de richtlijn. Van de respondenten die de eisen wel kennen, maakt 63 procent zich zorgen over de effecten op hun datacenteractiviteiten. Met de richtlijn wil de EU Europa omvormen tot een zeer energie-efficiënte economie met een zeer lage CO2-uitstoot.

“Het onderzoek laat zien dat de EU-richtlijn 20-20-20 een blijvend effect heeft op datacenters. Ondanks het feit dat de deadline over acht jaar is, moeten IT-professionals nu actie ondernemen. We zien nu al hoe deze doelen bedrijven dwingen anders te werken en anders om te gaan met IT-inkoop. Er liggen voor ons veel kansen om bedrijven te helpen bij het behalen van meer efficiëntie. Wij spelen hierop in met onze oplossingen en Energy Logic 2.0-strategie”, zegt Emiliano Cevenini, vicepresident Power Sales van Emerson Network Power in EMEA.


Terug naar nieuws overzicht
Datacenters