Meeste onderwijsbesturen besteden bedrijfsprocessen uit
19-02-2013

Meeste onderwijsbesturen besteden bedrijfsprocessen uit


Een ruime meerderheid (67%) van de Nederlandse onderwijsbesturen geeft aan processen binnen zijn instellingen uit te besteden aan derden, waarbij payrolling het proces is dat het meest wordt geoutsourced. Dit blijkt uit de Uitbestedingsmonitor Onderwijs 2012, een initiatief van AFAS Software en SchoolManagement Totaal. Deze onafhankelijke monitor biedt inzicht in de mate waarin onderwijsbesturen interne processen uitbesteden of automatiseren en de redenen die ze daarvoor opvoeren.

De Uitbestedingsmonitor Onderwijs is een onderzoek dat dit jaar voor het eerst werd uitgevoerd, en dat jaarlijks de ontwikkelingen in de onderwijssector op het gebied van outsourcing zal weergeven. In de Uitbestedingsmonitor Onderwijs is onder meer ingegaan op de  mate van uitbesteding, redenen om al dan niet uit te besteden en de tevredenheid over de uitbestede processen.

Uitbesteden of automatiseren
Uit de monitor blijkt dat het ontbreken van specifieke kennis de belangrijkste reden voor onderwijsbesturen is om processen uit te besteden. De belangrijkste overweging voor besturen om niet uit te besteden, is het feit dat men beschikt over voldoende medewerkers met kennis van zaken. Bij kleine besturen worden de financiële, payroll- en ICT-processen het meest uitbesteed. Bij de grotere besturen, met name in het hoger onderwijs, wordt daarnaast het facilitair proces in veel gevallen uitbesteed.

Kleinere besturen besteden naar verhouding meer uit dan grotere besturen. Vaak zijn deze besturen te klein voor bijvoorbeeld een eigen personeels- en salarisadministratie en daarom besteden ze deze uit. Grotere onderwijsbesturen beheren interne bedrijfsprocessen vaak zelf met behulp van automatiseringssoftware. Met name de HRM/Payroll-, financiële, CRM- en leerlingvolgsystemen worden op deze manier geautomatiseerd.

Tevredenheid
Een meerderheid van de ondervraagde onderwijsbesturen (60%) die interne processen uitbesteden, geeft aan tevreden te zijn over de manier waarop de processen worden uitbesteed. Van de onderwijsbesturen die niet uitbesteden maar de processen intern geautomatiseerd hebben, waardeert een derde de kwaliteit van de huidige automatisering met een 8 of hoger. Gemiddeld worden zowel de huidige automatisering als de ondersteuning door de softwareleverancier met een 6,8 beoordeeld. Het  primair en voortgezet onderwijs lijken op basis van hun beoordeling meer tevreden over de kwaliteit van de huidige automatisering en de ondersteuning van de softwareleverancier dan het hoger onderwijs.


Terug naar nieuws overzicht