Attingo: 'Kritiek gegevensverlies komt steeds vaker voor'
14-02-2013

Attingo: 'Kritiek gegevensverlies komt steeds vaker voor'


Kritiek gegevensverlies komt steeds vaker voor: het aantal spoedgevallen is met 21 procent gestegen. Volgens gegevensherstelspecialist Attingo zijn er met name problemen door RAID-systemen en virtualisatie. Het aantal gevallen van gegevensherstel is het afgelopen jaar duidelijk toegenomen. Het aantal zeer kritieke gevallen van gegevensverlies bij ondernemingen, waarvoor in het weekend of 's nachts gegevensherstel vereist was, is in 2012 met 21 procent gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit blijkt uit de interne opdrachtstatistieken van gegevensherstelbedrijf Attingo.

Zeer vaak wordt er in het weekend, op feestdagen of tijdens bedrijfssluiting tijdens de jaarwisseling beroep gedaan op de High-Priority-service. Het is volgens Attiungo geen toeval dat deze pieken er zijn. Voor een hervorming van het interne IT-landschap worden doorgaans rustige perioden gekozen, waardoor er tijdens de dagelijkse werkzaamheden zo min mogelijk hinder door wordt ondervonden. Maar wijzigingen in servers lopen niet altijd op rolletjes. Alleen al als er nieuwe vaste schijven worden toegevoegd aan een RAID-systeem kunnen er complicaties optreden.

In dergelijke situaties rijst deze vraag: Moet er gebruikgemaakt worden van een spoedservice of is het voordeliger om te wachten, ook al liggen de werkzaamheden stil? Volgens Attingo zijn de kosten vaak hoger als een bedrijf stil ligt. De situatie wordt kritieker, omdat zich op een server steeds vaker meerdere virtuele servers bevinden. Het gevaar van een volledige uitval wordt daardoor ook veel groter. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal aanvragen voor gegevensherstel buiten kantooruren duidelijk is toegenomen.


Terug naar nieuws overzicht

Tags

Security
Security