Veel scepsis over aanbestedingstrajecten
12-02-2013

Veel scepsis over aanbestedingstrajecten


Een grote meerderheid van de HR- en inkoopprofessionals heeft wel eens het gevoel gehad dat een inschrijver een aanbieding doet die hij of zij niet kan of gaat nakomen. Bijna 90 procent zegt dit wel eens ervaren te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van Harvey Nash, een internationale Professional Recruitment en Outsourcing dienstverlener, waaraan ruim 100 HR- en inkoopprofessionals van grote Nederlandse organisaties deelnamen.
                        
Daarnaast hebben HR- en inkoopprofessionals wel eens het vermoeden gehad dat een inschrijver bewust valse beloftes deed, alleen met als doel de aanbesteding of tender te winnen (88 procent). Ook hebben de HR- en inkoopprofessionals steeds vaker het gevoel dat het beloofde kwaliteitsniveau op papier mooier lijkt dan deze in werkelijkheid is (90 procent). Tot slot laat het onderzoek ook zien dat bij ruim 60 procent contractmanagement momenteel onvoldoende geborgd is in de organisatie.

“Wij ervaren in de praktijk dat HR- en inkoopprofessionals op een gezonde manier kritisch zijn over aanbestedingen. Deze resultaten liegen er echter niet om. Het is belangrijk dat het vertrouwen in een eerlijke beantwoording van de uitgezette aanbesteding hersteld wordt. Een goede manier om dit te bereiken is het waarborgen van strategisch contractmanagement. Zoals uit het onderzoek blijkt is er hier nog duidelijk ruimte voor verbetering. Strategisch contractmanagement begint bij het formuleren van objectieve, concrete en meetbare vragen in de aanbesteding. Daaraan gekoppeld het afspreken van meetbare KPI’s en strenge sancties op het niet nakomen hiervan. De realisatie van de KPI’s dienen vervolgens consequent periodiek te worden geëvalueerd. Op deze manier vindt er daadwerkelijk controle plaats op de beloftes die zijn gedaan”, aldus Thijs Maters, Business Development Manager van Harvey Nash.Terug naar nieuws overzicht

Tags

Financieel