Mobility ‘app gap’ binnen enterprise IT
31-01-2013
Deel dit artikel:

Mobility ‘app gap’ binnen enterprise IT


Nieuw onderzoek toont aan dat ondanks de adoptie van mobiele devices en het gebruik van persoonlijke mobiele applicaties op de werkplek, organisaties niet snel genoeg anticiperen op het ontwikkelen en implementeren van mobiele applicaties voor medewerkers, klanten en partners. Het resultaat is dat ondernemingen kansen mislopen en een zogenaamde ‘app gap’ creëren. Het onderzoek onder enterprise IT-afdelingen wereldwijd werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Vanson Bourne en werd mede mogelijk gemaakt door de Progress Software Corporation.

De ‘App Gap’
Het Vanson Bourne onderzoek, uitgevoerd tussen december 2012 en januari 2013, laat zien dat 95 procent van de 600 ondervraagde ondernemingen te maken heeft met medewerkers die gebruik maken van hun eigen mobiele devices en applicaties op het werk. Zij zijn er van overtuigd zijn dat mobiele technologie een positieve bijdrage kan leveren aan de bedrijfsresultaten. 92 procent van de respondenten vindt zelfs dat het

toepassen van mobiele applicaties hen niet alleen concurrentievoordeel biedt, maar dat het niet ondersteunen van mobiele apps hen zelfs een concurrentienadeel oplevert. Ondanks de opkomst van mobiele devices, het toegenomen gebruik van applicaties en de overtuiging dat mobiele technologie voordelen oplevert voor de business, heeft slecht een kwart van de ondervraagde IT-afdelingen een start gemaakt met het implementeren van een mobility project.

Van alle respondenten geeft 42 procent aan van plan te zijn om hier komend jaar mee aan de slag te gaan. Slechts 51 procent van de organisaties heeft interactie met medewerkers via mobiele apps en nog minder (45 procent) maakt gebruik van mobiele apps om te communiceren met klanten. Organisaties die van plan zijn om de App Gap te dichten worden geconfronteerd met barrières. Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste risico’s bij het implementeren van formele mobility strategieën de beveiliging (54 procent), additionele investeringen (48 procent) en blijvende benodigde ondersteuning (47 procent) zijn. Hier komt bij dat meer dan de helft van de ondernemingen (56%) zich zorgen maakt over het feit dat ze niet de benodigde vaardigheden bezitten om een geschikte applicatie of applicatie-interface te ontwikkelen voor de verschillende mobiele applicaties en platformen.

Adoptie van mobiele technologie en vertrouwen in de geboden voordelen
Meer dan 90 procent van de respondenten denkt dat mobiele besturingssystemen zoals iOS en Android belangrijker worden dan traditionele desktop applicaties. Ook toont het onderzoek aan dat 95 procent van de ondernemingen verwacht dat de groeiende behoefte aan mobility zal leiden tot meer vraag naar zakelijke applicaties voor samenwerking zoals documentmanagement en customer experience management applicaties die verkoop en productiviteit stimuleren. Daarnaast is er een sterke overtuiging dat mobiele technologieën leiden tot een verbetering van bedrijfsresultaten. 90 procent gelooft dat het toepassen van mobiele context-bewuste applicaties zorgen voor nieuwe zakelijke kansen.

Wat staat adoptie in de weg?
Er is ook bewijs dat organisaties denken dat het implementeren van bedrijfsapplicaties op mobiele devices te lastig is, aangezien slechts 15 procent van mening is dat hun softwareportfolio eenvoudig aangepast kan worden. Wat dit betreft geeft 62 procent de voorkeur aan het uitbesteden van de ontwikkeling van mobiele applicatie aan een gerespecteerde leverancier. Hier staat tegenover dat 38 procent de voorkeur geeft aan het in-house ontwikkelen van mobiele applicaties op een specifiek platform voor applicatieontwikkeling. Gelet op de toekomst verwacht bijna twee derde van de respondenten dat mobiele toegang tot kritische applicaties voor CRM en ERP nuttig zal zijn.

“Het onderzoek toont aan dat ondernemingen het mobility-concept omarmen, maar dat hieraan grote risico’s verbonden zijn”, stelt Graham Opie, directeur van Vanson Bourne. “Het mobiel-geschikt maken van bestaande applicaties zorgt voor grote uitdagingen doordat slechts een klein percentage van deze applicaties werd ontwikkeld om eenvoudig mobiel toegankelijk te zijn. Dit verklaart waarom de meeste organisaties op zoek zijn naar de beste manier om de ‘App Gap’ te dichten in samenwerking met externe leveranciers of software platforms om zodoende eenvoudig mobiele applicaties te ontwerpen, te ontwikkelen en beschikbaar te stellen aan medewerkers, klanten en partners.”

“Medewerkers in staat stellen om gebruik te maken van verschillende mobiele devices heeft zonder twijfel een positieve uitwerking op de productiviteit en samenwerking”, stelt John Goodson, senior vice president product bij Progress Software. “In een poging om de operationele efficiency binnen de onderneming te verhogen, moeten IT-afdelingen vertrouwen op betrouwbare ontwikkelomgevingen die hen de beveiligings- en beheermogelijkheden bieden die zij gewend zijn. Tegelijkertijd moeten zij in staat worden gesteld om eenvoudig apps te ontwikkelen voor meerdere mobiele besturingssystemen.”

  

Terug naar nieuws overzicht