Social Media Monitor Zorg 2012: GGZ wel actief, interactie kan beter

Social Media Monitor Zorg 2012: GGZ wel actief, interactie kan beter

Social Media Monitor Zorg 2012: GGZ wel actief, interactie kan beter

29-10-2012

Social Media Monitor Zorg 2012: GGZ wel actief, interactie kan beter


GGZ instellingen zijn steeds meer aanwezig op Social Media, zo blijkt uit de Social Media Monitor Zorg 2012. Met deze monitor deed Redmax onderzoek naar 133 GGZ instellingen en hun aanwezigheid op de vier sociale kanalen: Twitter, Facebook, Youtube en Google+. In het onderzoek is de nadruk gelegd op interactie met de patiënt.

Van de 133 instellingen zijn 88 instellingen actief op Twitter. Dit maakt Twitter het meest gebruikte kanaal. Echter blijkt lang niet iedere instelling het gesprek met de patiënt aan te gaan. Dit is opvallend gezien het interactieve karakter van Twitter. In slechts één van de drie gevallen wordt er gereageerd op een mention of een tweet.

Na Twitter is Facebook het meest gebruikte kanaal, op de voet gevolgd door YouTube. Op deze kanalen zijn veel actieve accounts die professioneel zijn ingericht. Maar ook op deze kanalen moeten GGZ instellingen nog veel leren op het gebied van interactie met de patiënt. Google+ loopt als kanaal nog achter. Het aantal instellingen dat actief is ligt duidelijk lager en ook de activiteit op dit kanaal is beperkt.

Tussen de instellingen zijn grote verschillen zichtbaar. Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg komt als winnaar naar voren. Zij zijn actief aanwezig op drie van de vier onderzochte kanalen en zoeken het gesprek met hun patiënten op. De Pluryn Hoenderloo Groep (nummer twee) en De Hoop GGZ (nummer 3) lopen duidelijk voor op een groot deel van de instellingen.

Dit is de tweede keer dat Redmax de Social Media Monitor Zorg heeft uitgebracht. Vorig jaar is een sectorbrede analyse gemaakt, maar om meer diepgang te bieden is dit jaar gekozen voor één specifieke sector. Vanaf nu zal periodiek een andere sector in de zorg worden onderzocht.
  
  

Terug naar nieuws overzicht