Twee derde leidinggevenden geen moeite met laat komen medewerkers dankzij technologie

Twee derde leidinggevenden geen moeite met laat komen medewerkers dankzij technologie

Twee derde leidinggevenden geen moeite met laat komen medewerkers dankzij technologie

09-10-2012

Twee derde leidinggevenden geen moeite met laat komen medewerkers dankzij technologie


Twee derde van de Nederlandse leidinggevenden vindt het niet erg wanneer medewerkers later op het werk komen. Dit blijkt uit onderzoek van Mozy, aanbieder van online back-up en databescherming voor consumenten en bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse werkgevers - ten opzichte van werkgevers in andere landen - veel minder moeite hebben wanneer medewerkers later op kantoor komen; ze gaan ervan uit dat medewerkers al vanuit huis of onderweg hebben gewerkt op tablets en smartphones voordat ze op kantoor komen.

De relaxte houding van Nederlandse werkgevers ten aanzien van het stipt op tijd komen, blijkt ook uit het feit dat ze het prima vinden als een medewerker 54 minuten later start dan contractueel overeengekomen. Ter vergelijking: het wereldwijde gemiddelde is 32 minuten. Bijna een vijfde van de leidinggevenden vindt het zelfs geen probleem wanneer medewerkers twee uur later op het werk verschijnen. Verder heeft 70 procent van de leidinggevenden geen moeite met het eerder naar huis gaan van medewerkers, omdat ze weten dat ze de tijd op een ander moment inhalen. 

Het einde van de 9-5 werkdag
De dagen dat we van 9 tot 5 werken zijn voorbij blijkt uit het onderzoek: medewerkers starten gemiddeld op kantoor om 08:04. Dat is negen minuten eerder dan het wereldwijde gemiddelde. Nederlanders verlaten de werkvloer om 17:04, maar werken dan bijna nog een uur door op een andere locatie. Dit extra werken wordt erkend door de leidinggevenden: bijna driekwart (73 procent) gelooft dat medewerkers buiten de standaard werktijden ook nog werken.

Mobiele tools

Mobiele technologie, waaronder smartphone apps en cloud-diensten, stellen leidinggevenden in staat flexibel om te gaan met werktijden. Het onderzoek toont aan dat veel leidinggevenden hun medewerkers willen ondersteunen in flexibele werktijden en thuiswerken. 82 procent van de leidinggevenden faciliteert e-mailgebruik thuis; 58 procent maakt het mogelijk dat medewerkers vanuit huis toegang hebben tot het bedrijfsnetwerk en -applicaties.

Geven en nemen
70 procent van de leidinggevenden vindt het prima dat medewerkers eerder naar huis gaan als ze weten dat ze de tijd op een ander moment inhalen. Voor het nemen van langere lunchpauzes geldt dat 67 procent daarmee geen problemen heeft. 57 procent vindt regelmatige koffiepauzes acceptabel. Ook het verzenden van persoonlijke e-mails (53 procent), het lezen van nieuws (50 procent) en het voeren van persoonlijke telefoongesprekken (48 procent) worden tijdens werktijden geaccepteerd.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 82 procent van de medewerkers zich niet ongemakkelijk voelt bij het eerder naar huis gaan voor een bezoek aan de huisarts of tandarts. Volgens leidinggevenden is dit ook de meest voorkomende reden die medewerkers opgeven om later te beginnen of thuis te werken (53 procent), na vertraging met de auto of openbaar vervoer (58 procent) en kinderen brengen naar de opvang (57 procent).

Top 10 privéactiviteiten onder werktijd
1. Eerder naar huis gaan voor bezoek tandarts / huisarts
2. Versturen van persoonlijke e-mails
3. Een persoonlijk telefoon gesprek voeren
3. Regelmatige koffie- en theepauzes
5. Een langere lunchpauze nemen om privézaken te regelen
5. Eerder naar huis gaan voor een rapportbespreking op school van een kind.
7. Muziek luisteren
8. Online bankieren
9. Kranten en tijdschriften lezen
10. Ontbijten op het werk

Bellen na zessen
Bedrijven zien ook de voordelen van het door elkaar lopen van privé- en werktijd, omdat ze zo hun medewerkers buiten de standaard werktijden kunnen bellen. Meer dan twee derde van de leidinggevenden vindt dat ze hun medewerkers na 18:00 uur kunnen bellen. 19 procent belt nog tot 19:00 uur, 18 procent geeft aan dat ze 20:00 uur zien als laatste tijdstip waarop ze medewerkers bellen en nog eens 18 procent belt tot 21:00 uur. 14 procent geeft aan nog na 21.00 uur te bellen om zaken te bespreken.

Thuiswerken
Twee op de vijf leidinggevenden (43 procent) vindt het acceptabel dat een medewerker een dag per week thuis werkt, al is dat contractueel niet vastgelegd. Een vijfde (21 procent) vindt twee dagen ook aanvaardbaar. Slechts een kwart (27 procent) vindt dat een medewerker die voor zijn werkzaamheden niet thuis hoeft te werken, alle dagen op kantoor moet zijn.

Beloning
Medewerkers worden vaker wel dan niet beloond voor het werken buiten kantoortijden om. 39 procent van de leidinggevenden beloont zijn medewerkers die buiten kantoortijden werken door extra vrije tijd te geven. Een vijfde geeft aan dat te doen door publieke erkenning te geven. Twee vijfde (41 procent) van de leidinggevenden zegt medewerkers die buiten kantoortijden werken, niet te belonen.

Over het onderzoek
Aan het onderzoek hebben 101 Nederlandse leidinggevenden en 100 Nederlandse medewerkers deelgenomen die werkzaam zijn in een kantooromgeving. De enquête is uitgevoerd tussen 18 en 28 september 2012 in opdracht van Mozy door No Ties, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Breder onderzoek is uitgevoerd onder 100 leidinggevenden en 100 medewerkers in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Ierland, Frankrijk en Duitsland. 

   

Terug naar nieuws overzicht