‘Gebruik Innovatievermogen om concurrentievoordeel te behalen èn te behouden’

‘Gebruik Innovatievermogen om concurrentievoordeel te behalen èn te behouden’

‘Gebruik Innovatievermogen om concurrentievoordeel te behalen èn te behouden’

01-10-2012

‘Gebruik Innovatievermogen om concurrentievoordeel te behalen èn te behouden’


Het huidige economische klimaat in Europa zorgt ervoor dat organisaties meer druk voelen om innovatief om te gaan met de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Managers zijn actief op zoek naar nieuwe strategieën en technieken om concurrentievoordeel te behalen en behouden. De toename van het gebruik van social media-platforms en virtuele communicatie heeft toekomstgerichte bedrijven gestimuleerd om vaker buiten hun interne organisatie te kijken. Zij leggen contact met klanten en externe partners om inspiratie en innovatieve ideeën op te doen en op deze manier te concurreren en excelleren in de snel veranderende zakelijke markten. Het doel van dezeexterne samenwerkingsverbandenis om een stap verder te gaan met innovatie van producten en diensten en efficiëntere operationele processen te creëren. Daarnaast kijken bedrijven naar meer winstgevende en productievere manieren om mogelijkheden te creëren en in de markt te promoten. Omdat het steeds moeilijker wordt om te innoveren, moet dit proces door een ervaren manager aangestuurd worden die niet bang is voor een uitdaging.

In dit artikel wordt gekeken naar de mogelijkheden om samen te werken buiten de muren van de organisatie. Uit onderzoek van Cognizant onder 311 managers wereldwijd – in samenwerking met Forbes Insights– blijkt dat organisaties sterk geloven in een open omgeving voor innovatie. Het merendeel van de bedrijven gebruikt virtuele tools voor interne en externe samenwerking. Nu ze deze nieuwe tactieken en tools tot hun beschikking hebben, is de uitdaging ontstaan om ze te integreren binnen de organisatiestructuur. Als dat lukt ervarendeze bedrijven de waarde van open innovatie en behalen ze meer zakelijk concurrentievoordeel op wereldwijd niveau.

Organisaties hebben veel manieren om te innoveren tot hun beschikking, maar de belangrijkste – en meest lastige om te organiseren en managen –manier is het inzetten van medewerkers. Medewerkers binnen een bedrijf zijn erg waardevol voor innovatie. Zij hebben kennis van de interne processen en middelen, zicht op de concurrentie, productontwikkeling en de wensen van de klanten. Maar er zijn nog meer uitdagingen als het gaat om het maximaliseren van het potentieel aan innovatief talent binnen verschillende afdelingen van een organisatie. Innovatieve teams houden zich ook bezig met huidige productontwikkeling en andere lopende zaken, waardoor nieuwe ideeën vaak een minder hoge prioriteit krijgen. Het behouden van innovatief talent is cruciaal voor het behoud van concurrentievoordeel. Het vinden van de balans tussen het integreren van ideeën en een meetbare ROI van innovatie staat hoog op de agenda van het management.

Wanneer innovatieteams apart functioneren wordt input vanuit de organisatie en het uitvoeren van testen wellicht minder haalbaar. Omdat veel bedrijven over meerdere continenten zijn verspreid en internationale werkgroepen oprichten, wordt het steeds lastiger om interne middelen in te zetten buiten de organisatie. Om innovatie te realiseren zijn complexe organisatorische expertise en passende communicatiesystemen nodig.

Interne en externe innovatie

De populairste strategie om innovatie te realiseren is nog steeds om ‘in huis’ te kijken en interne ideeën te genereren. Echter, dit is slechts één van de facetten van innovatie en wordt tegenwoordigsteeds vaker verweven met de inzet van externe expertise. Het wordt belangrijker om middelen van buiten de organisatie in te zetten.Uit het eerdergenoemde onderzoek komt naar voren dat in de komende twee jaar een groter aantalvan de ondervraagde managers plannen heeft om innovatieve platforms op te zetten om te communiceren en samen te werken met externe partijen, in plaats van alleen met interne medewerkers. Het merendeel van de organisaties, respectievelijk 45 en 46 procent, ziet zichzelf als een hybride bedrijf als het gaat om het creëren en implementeren van innovatie .

Respondenten die bij organisaties werken die interne innovatieteams laten samenwerken met klanten zijn meer tevreden over hun behaalde resultaten dan de respondenten die andere structuren hanteren. Verder zijn er aanzienlijke regionale verschillen in het soort innovatiestructuren bij organisaties. Europese bedrijven neigen naar een gecentraliseerde innovatiefunctie, maar zij maken veel minder gebruik van virtuele teams en er werken minder innovatieteams met externe klanten. Ook zijn geoutsourcete innovatieteams niet erg gebruikelijk in Europa.

Nieuwe manieren van verbinden

Nieuwe technologieën zorgen constant voor nieuwe manieren van communiceren en interconnectiviteit die innovatie naar een hoger plan kunnen tillen, met zowel interne als externe middelen. Er zijn meestal nieuwe communicatieplatforms nodig voor de inzet van virtuele en social media. Daarnaast moet regelmatig geëvalueerd worden of de beschikbare tools productief zijn en hoe en waar deze moeten worden uitgerold. Er zijn veel systemenverkrijgbaardie innovatie en samenwerking kunnen stimuleren bij organisaties. Videoconference is het populairst, maar virtuele meetings en brainstormsessies winnen ook steeds meer terrein. En uiteraard ontbreken Facebook, Twitter en LinkedIn niet.

Binnen de verschillende sectoren gebruikt een grote hoeveelheid van de financiële managers virtuele meetings en Instant Messaging (IM)-applicaties als interne tool. De millennium-generatie gebruikt social media veel meer ten opzichte van ‘boomers’ en generatie X. Toch stimuleert slechts een kleine minderheid van de managers medewerkers om social media tijdens werkuren te gebruiken. Meer managers keuren het wel goed als social media-kanalen worden gebruikt voor zakelijke doeleinden, maar toch zijn ze nog steeds bang datde beveiliging onvoldoende is en dat medewerkers minder productief zijn op kantoor. Boomers stimuleren het gebruik van social media minder en zij blokkeren vaker de toegang tot social media-sites op bedrijfscomputers en -telefoons dan de millennium-generatie.

Innovatie in de nabije toekomst

Aangezien innovatie steeds sneller verloopt, biedt het onderzoek van Cognizant een aantal voorbeelden die inzicht geven in wat er gaat komen:

  • De opkomende hybride organisatie met een geïntegreerde aanpak – in ontwerp en doelen – omvat een breed ecosysteem dat verder gaat dan alleen de interne organisatie. Organisaties zullen nieuwe technologieën, zoals social media en virtuele tools, in moeten gaan zetten. Als bedrijven informatie van buitenaf inzetten bij hun innovatieprocessen, -structuur en -infrastructuur kunnen ze van deze informatie leren. 
  • Return on investment (ROI) is erg belangrijk, maar het kwantificeren van ROI is moeilijk. Organisaties kunnen het beste een pilot opzetten waarin systemen worden ingezet die zij zelf nog niet gebruiken. Op deze manier krijgen ze meer zicht op de voordelen en risico’s die deze tools met zich meebrengen en of ze achterblijven ten opzichte van bedrijven met agressievere innovatie.
  • Buiten de gebaande paden denken wordt sneller de norm dan organisaties denken. Virtuele tools en social media zullen innovatiebarrières doorbreken en de mogelijkheid bieden aan experts om overal ter wereld samen te werken. Deze manier van denken – waar veel bedrijven moeite mee hebben, omdat ze bang zijn voor de veiligheid van hun intellectueel eigendom –maakt het mogelijk voor de meest terughoudende bedrijven om transparanter en meer gefocust te werken. Zo kunnen organisaties kennis delen en innovatieve ideeën filteren om bedrijfsresultaten op de lange termijn te verbeteren.

Gabriel Schild, Consulting Partner bij CognizantTerug naar nieuws overzicht

Tags

Innovation