Consumerization of IT vergroot de productiviteit op de werkvloer
22-08-2012

Consumerization of IT vergroot de productiviteit op de werkvloer


Consumerization of IT heeft de grootste kans van slagen als organisaties hiervoor specifieke, vooraf gedefinieerde parameters instellen. Dat blijkt uit de resultaten van de laatste fase van het meerjarig onderzoeksproject Evolving Workforce van Dell en Intel.

Uit dit onderzoek blijkt dat de “consumerization of IT” om een open instelling vraagt van de werkgevers. Het wereldwijde Evolving Workforce-onderzoek is gebaseerd op feedback van 8,360 werknemers en 29 interviews met experts en senior managers in alle delen van de wereld. Consumerization of IT houdt onder meer in dat werknemers meer invloed hebben op de gebruikte technologie, hun werkplek flexibeler kunnen kiezen en deelnemen aan bring your own device (BYOD)-initiatieven.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat managers deze mogelijkheden als middel beschouwen om de productiviteit en loyaliteit van werknemers te vergroten. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat bedrijven nog altijd worstelen met de beveiligingsproblemen en bedreigingen die de nieuwe flexibiliteit met zich mee kan brengen.

De afgelopen drie tot vijf jaar is er binnen het bedrijfsleven steeds meer sprake van technologische keuzevrijheid en mobiliteit. Bedrijven erkennen steeds meer de toegevoegde waarde van IT-infrastructuren die ondersteuning bieden voor werknemers die buiten het ‘negen tot vijf’ patroon werken. Werknemers die meer technologische keuzevrijheid hebben, zijn in staat om oplossingen te selecteren die beter aansluiten op hun voorkeuren waardoor hun productiviteit wordt geoptimaliseerd. Maar zoals het rapport aangeeft levert deze grotere keuzevrijheid problemen op voor de veiligheid op de werkplek, zoals de kans op aanvallen door hackers en gegevensverlies.

De belangrijkste onderzoeksbevindingen:
•    Technologische keuzevrijheid bevordert de productiviteit: binnen het bedrijfsleven groeit het besef dat de productiviteit van werknemers kan worden vergroot door hen een bepaalde mate van keuzevrijheid te bieden ten aanzien hun mobiliteit en de technologie die zij gebruiken. Afhankelijk van de omstandigheden in het bedrijf moet deze keuzevrijheid duidelijk worden afgebakend. Hierdoor kan het management beter inzicht krijgen in de manier waarop technologie, die is afgestemd op de individuele werkstijl van werknemers, de efficiëntie kan verbeteren en de bedrijfsprestaties optimaliseren.
•    Productiviteit versus traditionele zakelijke vraagstukken: bedrijven vragen zich af of de optimalisatie van productiviteit die gepaard gaat met een grotere technologische keuzevrijheid voldoende opweegt tegen de bijkomende risico’s. Managers zijn het erover eens dat het gebruik van persoonlijke apparatuur op de werkplek de organisatie blootstelt aan meer beveiligingsrisico’s en mogelijke mismanagement van data. Bedrijven worden niet alleen geconfronteerd met de noodzaak om de productiviteitsniveaus op accurate wijze te meten, maar moeten er ook voor zorgen dat ze precies weten “welke gegevens zich waar bevinden en of ze op de juiste wijze zijn beveiligd.”
•    Een veranderende houding ten opzichte van mobiliteit: managers erkennen het feit dat de komst van tablets, smartphones en cloud computing vraagt om een strategie waarin mobiliteit meer de nadruk krijgt. Veel experts zijn van mening dat de convergentie van applicaties tussen apparaten in de toekomst de afhankelijkheid van mobile oplossingen voor de werknemers zal vergroten. Bedrijven die de productiviteit willen vergroten moeten daarom eerst de huidige problemen rondom “legacy”-toepassingen aanpakken om mobile-ready te zijn.
•    Transparantie voor werknemers: Senior managers merken dat het ongewenste gevolgen kan hebben als zij bepaalde aspecten van het bedrijfsbeleid inzake de consumerization of IT verborgen houden. Ze zijn het erover eens dat een transparante opstelling het vertrouwen van het personeel bevordert. Het gaat hand in hand met de productiviteitsverbeteringen die bedrijven zoeken in nieuwe technologieën en apparatuur.
•    Strategische innovatie: De meeste experts zijn het erover eens dat bedrijven een slimmere, meer op mobiliteit gerichte en geïntegreerde aanpak van ICT moeten hanteren. Deze aanpak helpt bedrijven relevant te blijven binnen een sterk concurrerende markt en bevordert het nemen van strategische beslissingen voor operationele efficiëntie. Ondernemingen moeten de consumerization of IT met een weloverwogen en open instelling benaderen. Daarnaast moeten ze samenwerken met technologiepartners om maatoplossingen te ontwikkelen die voorzien in de behoeften van zowel de onderneming als de werknemers.
      
The Evolving Workforce is een wereldwijd initiatief om toekomstige trends op de werkplek te identificeren en te verkennen en de rol die technologie speelt in deze evolutie. Het gaat om een iteratief leertraject dat uit verschillende stadia bestaat. Het traject begon in oktober 2011 met het rapport Expert Insights, waarin zeven toekomstige trends werden geïdentificeerd, voorzien van commentaren van futurologen, technologen, analisten en HR-professionals. Het tweede rapport, het Workplace Perspective, vatte de bevindingen samen van een wereldwijde enquête onder 8.360 werknemers in 11 landen.

Het laatste rapport in deze onderzoeksreeks wordt vandaag gepubliceerd en vat de perspectieven samen van senior ICT- en business managers. Report 3: The Business Perspective and Research Summary bevat inzichten van experts, CEO’s en CIO’s overal ter wereld over het veranderende gebruik van technologie, ondergebracht in drie deelrapporten: People, Productivity en Progress. Hierin wordt ingegaan op een aantal belangrijke vragen over de invloed van technologie op moderne werknemers en de vraag of de toegenomen mobiliteit tot grotere productiviteit leidt.


Terug naar nieuws overzicht