Softwaregebruik werknemers met eigen mobiele apparaat roept nog veel vragen op

Softwaregebruik werknemers met eigen mobiele apparaat roept nog veel vragen op

Softwaregebruik werknemers met eigen mobiele apparaat roept nog veel vragen op

26-07-2012

Softwaregebruik werknemers met eigen mobiele apparaat roept nog veel vragen op


Bijna 25 procent van de Nederlandse werknemers gelooft dat de werkgever niet verantwoordelijk is voor werknemers die illegale software gebruiken op hun eigen mobiele apparaat. Dit is ten onrechte. Op dit moment gebruikt tien procent van de Nederlandse werknemers een eigen smartphone, laptop of tablet op de werkplek. Ongeacht het soort apparaat: de werkgever is in Nederland verantwoordelijk voor de software die de werknemer gebruikt op de werkplek. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek over Bring Your Own Device (BYOD), dat in opdracht van de Business Software Alliance (BSA) is uitgevoerd door onderzoeksbureau Team Vier.


Het meebrengen van een eigen mobiel apparaat naar de werkplek en het daar gebruiken voor zakelijke doeleinden is steeds populairder bij zowel werkgevers als werknemers. Dit heeft wel tot gevolg dat steeds meer bedrijven richtlijnen opstellen om deze trend te kunnen managen en controleren.

Het is niet verrassend dat BYOD populair is onder werknemers. 37 procent van de respondenten definieert de apparatuur van hun werkgever als overbodig. Ze hebben het gevoel dat hun werkgevers te langzaam reageren op ICT-ontwikkelingen. Een derde (33 procent) van de ondervraagden wil meer inspraak in de hard- en software die hun werkgevers gebruiken. Meer dan een vijfde (22 procent) geeft de voorkeur aan het verkrijgen van een jaarlijks IT-budget om zelf hard- en software aan te schaffen.

Opmerkelijk is verder dat twintig procent van de werknemers niet weet wat de richtlijnen van hun werkgevers op BYOD-gebied zijn. Daarentegen hebben veel werknemers het gevoel dat ze zelf BYOD niet zouden goedkeuren als zij werkgever zouden zijn. Maar liefst zeventig procent geeft aan dat ze dan de controle zouden verliezen.

Als werknemers hun eigen apparaat gebruiken voor zakelijk gebruik, kan dit serieuze risico’s met zich meebrengen voor de werkgever. Dit geldt speciaal als werknemers illegale software op hun apparaat gebruiken. Het BSA-onderzoek toont aan dat tien procent van de werknemers geen probleem heeft met het downloaden van illegale software op de apparaten die ze ook op de werkplek gebruiken. Werknemers tussen de achttien en 34 jaar vormen het grootste deel van deze groep. 26 procent van de mannelijke respondenten vindt het geen probleem om een zakelijke presentatie te maken in een illegaal softwareprogramma. Voor vrouwen is dit veel lager: slechts veertien procent.

“Het ongeoorloofd gebruik van software stelt organisaties bloot aan belangrijke veiligheidsrisico’s, zoals schadelijke bestanden, identiteitsdiefstal, dataverlies en andere onrechtmatige activiteiten”, zegt Jacco Brand, voorzitter van de BSA in de Benelux. “Volledige naleving van richtlijnen biedt een ondernemer rust in het hoofd. Ons advies aan elk bedrijf is dan ook om elk jaar een inventarisatie te maken van de software die de onderneming en de werknemers gebruiken. De BSA heeft hiervoor verschillende tools ontwikkeld. Daarnaast ondersteunen we bedrijven bij het implementeren van ‘best practices’ op het gebied van softwarelicenties. Meer dan een belletje of een check van onze website is daarvoor niet nodig.”

Het gebruik van illegale software stelt bedrijven bloot aan belangrijke risico’s op het gebied van veiligheid, financiën en imago. Illegale software bevat vaak virussen en andere schadelijke bestanden. Met als gevolg een groter risico op identiteitsdiefstal, dataverlies en andere criminele activiteiten. Van deze risico’s zijn niet veel werknemers en werkgevers op de hoogte, ook in het geval een organisatie er zelf geen controle over heeft. Het is voor werknemers daarom essentieel met software om te gaan alsof het een strategisch zakelijk bezit is, ongeacht of het op een apparaat van een werknemer of van het bedrijf staat. Grondig management van softwarebezittingen, inclusief apparaten van werknemers, kan deze risico’s voorkomen.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door markt- en opinieonderzoeksbureau Team Vier in opdracht van de BSA. Meer dan vierhonderd mensen met een kantoorbaan in Nederland zijn hiervoor geïnterviewd. BYOD is een interessant fenomeen voor de BSA doordat het de vraag opwerpt wie verantwoordelijk is voor een apparaat (inclusief licentiemanagement). Het onderzoek is uitgevoerd via internet.

  

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Software