Windows Server 2003 meest gebruikte serverbesturingssysteem
19-07-2012
Deel dit artikel:

Windows Server 2003 meest gebruikte serverbesturingssysteem


Uit analyse van onderzoeksbureau Computer Profile blijkt dat Windows Server 2008, de huidige versie van het serverbesturingssysteem van Microsoft, nog altijd niet het meest voorkomende platform is bij Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers. Met een penetratiegraad van 57 procent maken deze locaties op dit moment nog overwegend gebruik van Windows Server 2003. Windows Server 2008 wordt momenteel gebruikt bij ongeveer één op vier locaties. Dit blijkt uit onze analyse van interviews met ruim 6.000 Nederlandse publieke en commerciële eindgebruikerinstellingen over het gebruik van besturingssystemen. Windows Server 2012, de nieuwste versie uit de lijn van besturingssystemen voor servers van Microsoft, is al wel aangekondigd, maar is momenteel alleen nog als bèta-versie beschikbaar. De officiële versie komt in september van 2012 beschikbaar.


In de laatste twee jaar neemt het aantal locaties dat gebruik maakt van Windows Server 2003 wel snel af, terwijl het gebruik van Server 2008 juist snel aan het toenemen is. Opnieuw blijkt dat veel organisaties vaak één besturingssysteem op het meest recente achterlopen. Als de huidige trend zich doorzet, dan zal Server 2008 ook pas het meest gebruikte platform zijn tegen de tijd dat Windows Server 2012 wel beschikbaar is. Windows 2000 is bij de geïnventariseerde doelgroep ver uitgefaseerd, nog slechts 5 procent van de bedrijfsvestigingen geeft aan dit platform in gebruik te hebben.

Server operating system per marktsegment Het gebruik van servers met Linux als besturingssysteem komt voor bij 12 procent van de bedrijfsvestigingen. In het publieke segment is dit platform het meest populair, 16 procent van de locaties in dit segment heeft servers met Linux. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat alleen de lokaaldraaiende server operating systems zijn meegenomen in de uitgevoerde inventarisatie. Dit verklaart ook waarom de penetratie van alle server-besturingssystemen het laagst is bij locaties die onderdeel zijn van een multinational of Fortune 500 bedrijf. Juist binnen dit segment wordt vaak gebruik gemaakt van servers die draaien op een andere locatie, in een eigen of in een extern datacenter. Novell Netware komt steeds minder vaak terug. Dit platform is nog bij een kleine 3 procent van de bedrijfsvestigingen te vinden, hoofdzakelijk in het publieke segment. Servers met daarop UNIX zijn terug te vinden bij ongeveer 6 procent van de locaties. National Enterprises, bedrijfsvestigingen van organisaties met 250 tot 2.500 medewerkers, zijn de grootste gebruikersgroep. Ook het percentage UNIX-systemen zijn in de laatste twee jaar snel teruglopen. Twee jaar terug gaf nog 11 procent van de locaties aan te beschikken over ten minste één server op basis van een UNIX-besturingssysteem, tegen 6 procent die nu nog zichtbaar is.

Aantallen Server OS en installed base
Computer Profile heeft bij eindgebruikers-organisaties geïnventariseerd welke lokaal geïnstalleerde server-besturingssystemen er worden gebruikt en hoeveel installaties er per platform in gebruik zijn. Daaruit blijkt dat het gemiddeld aantal besturingssystemen voor servers in de afgelopen twee jaar is gestegen van 18,9 naar 20,6. Wat hierbij het meest opvalt is het verschil tussen de verschillende marktsegmenten. Bij locaties van multinationals en Fortune 500 bedrijven is de invloed van consolidaties, concentratie op een beperkt aantal locaties, het meest zichtbaar. In dit segment neemt het gemiddeld aantal serverbesturingssystemen per locatie duidelijk af.

Vooral bedrijfsvestigingen in de segmenten National Enterprises (250 tot 2.500 medewerkers) en Medium Sized Businesses (50 tot 250 medewerkers), kennen een toenemend ‘gemiddeld aantal’ server-besturingssystemen. Virtualisatie leidt bij deze bedrijfsvestigingen wel tot een afname in de server hardware, maar dus niet in de afname van het aantal besturingssystemen in gebruik. Het publieke segment, waar per locatie het hoogste aantal Server OS installaties draait, is de laatste twee jaar redelijk constant gebleven voor wat betreft het aantal server-besturingssystemen in gebruik.

Als alle aantallen installaties van besturingssystemen voor servers bij elkaar worden genomen, dan is op dit moment 48 procent hiervan een Windows Server 2003 installatie. Van alle aanwezige server operating systems is een derde een Windows Server 2008 installatie. Unix vormt 8 procent van alle geïnventariseerde server operating systems en Linux kent een aandeel in de installed base van 7 procent. Ter verduidelijking: als alle bedrijfsvestigingen worden geteld, dan geeft 12 procent aan Linux te gebruiken. Als alle installaties van server operating systems worden geteld, dan is daarvan 7 procent een Linux-systeem. De overige systemen, die in de pie-chart worden weergegeven, betreffen hoofdzakelijk proprietary-besturingssystemen, zoals bijvoorbeeld OS/400. AIX en HP-UX vallen hier niet onder, deze vormen een onderdeel van de UNIX-taartpunt.

Van alle geïnventariseerde UNIX-installaties betreft bijna een op vier een installatie van Solaris. In het publieke domein vormt Solaris zelfs de helft van alle aangetroffen UNIX-installaties. Het publieke domein is ook het segment waar HP-UX het sterkst naar voren komt. AIX komt in dit domein ten opzichte van de andere segmenten juist relatief weinig voor.

Door: Witold Kepinski 
 
 

Terug naar nieuws overzicht