'MKB beste af met lokale IT-Partner'
18-07-2012
Deel dit artikel:

'MKB beste af met lokale IT-Partner'


ICT-dienstverlener Solipsis heeft een onderzoek uitgevoerd naar trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT en managementinformatie binnen het MKB in de regio Bommelerwaard en omstreken. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat standaard ICT-oplossingen voor het MKB doorgaans te kostbaar, te complex en te rigide zijn. MKB-ondernemers zoeken een ICT-partner die hun regionale vraagstukken begrijpt en beantwoordt. Deskundig advies, een korte reactietijd en een vast contactpersoon zijn daarbij belangrijker dan gespendeerde tijd en kosten.

Van de bedrijven in de regio Bommelerwaard en omstreken investeert 78% minder dan 3% van de jaaromzet in ICT. Een op de tien bedrijven investeert 3 tot 6% en 12% zegt 6 tot 10% van de omzet te investeren in ICT. Slechts één respondent geeft aan meer dan 10% van de jaaromzet te investeren in ICT. De relatief lage investering in ICT betekent niet dat er weinig gebruik wordt gemaakt van automatisering. De bedrijven die voor dit onderzoek benaderd zijn, hebben gemiddeld vijf processen geautomatiseerd. Dit betreft vooral de financiële administratie (87%) en facturatie (72%).

Virtualisatie
De bedrijven die Solipsis sprak hebben over het algemeen een relatief eenvoudige ICT-omgeving. De informatieopslag en verwerking vinden bij bijna de helft (48%) van de respondenten plaats op een enkele server. Twee of drie servers treffen we aan bij 30% van de organisaties, terwijl de ICT-omgeving bij 12% door meer dan vier servers wordt ondersteund. Technologie om meerdere servers op minder hardware te installeren (virtualisatie) wordt bij 41% van de respondenten gebruikt, 58% maakt geen gebruik van virtualisatie. Tweederde van de bedrijven (67%) zet geen zogenoemd datawarehouse in om gegevens uit de systemen te verzamelen. Opvallend is dat 28% van de respondenten niet weet wat er met een ‘datawarehouse’ bedoeld wordt.

Wim Buitenhuis (foto), Algemeen Directeur Solipsis: “Er wordt al jaren over virtualisatie gepraat. Maar het fenomeen wordt vrijwel altijd in verband gebracht met grote ondernemingen, omdat er op brede schaal wordt aangenomen dat zij het meeste baat bij deze technologie hebben. Met name binnen het MKB is een andere veel gehoorde stelling dat het moeilijk is om virtualisatie te implementeren en onderhouden. Hier zouden specialistische expertise en dure tools voor nodig zijn. De waarheid is echter dat virtualisatie aansluit op de behoeften van bedrijven van alle omvang. De meeste organisaties binnen het MKB worden namelijk met dezelfde ICT-vraagstukken geconfronteerd als grotere ondernemingen.”

Zelf doen of uitbesteden
Ruim driekwart van de bedrijven (77%) beschikt niet over een interne ICT-afdeling. De helft hiervan (39% van hen die een interne ICT-afdeling hebben) onderhoudt en beheert de ICT-omgeving met eigen mensen, aangevuld met een externe ICT-dienstverlener. De andere helft laat het onderhoud en beheer volledig over aan een externe partner. Bovenaan het verlanglijstje staat de wens om niet alles uit te besteden en sommige zaken in eigen beheer te houden (55%). Dit wordt gevolgd door de wensen om altijd ondersteuning te krijgen, desnoods 24/7 (44%), en verbeteringen te realiseren ten opzichte van de huidige situatie (41%). Hekkensluiter is de wens om per uur te kunnen betalen (36%). Ook in dit geval is de nabijheid van de ICT-partner belangrijk.

De ICT-partner die aan deze wensen voldoet, moet ook een aantal andere vraagstukken op kunnen lossen. Hierbij is kennis van de lokale of regionale markt en activiteiten van het bedrijf onontbeerlijk. Zo verwachten de respondenten dat ICT-partners hen helpen bij het wegnemen van zorgen rond de aanhou¬dende groei van data (52%) en het op peil houden van het ICT-kennisniveau (40%). Daarnaast zoeken veel bedrijven hulp en ondersteuning bij de vraag of men de ICT-inrichting in de eigen omgeving moet houden of uit de cloud moet betrekken (37%).

“ICT is ook bij kleine en middelgrote ondernemingen een integraal onderdeel geworden van de dagelijkse bedrijfsvoering. MKB-ondernemers willen hun tijd en energie vanzelfsprekend maximaal inzetten voor hun bedrijfsactiviteiten. Dit betekent dat zij zaken die niet tot hun kerncom¬petentie behoren, liever uitbesteden. Het onderhouden en beheren van de ICT-omgeving is daar geen uitzondering op. Enerzijds willen ondernemers daarbij echter wel enige controle behouden. Anderzijds willen zij dat een ICT-partner vraagstukken oplost die voor hen van belang zijn. En dat vraagt om een gedreven en betrokken ICT-partner met kennis van zaken en kennis van de regionale markt”, aldus Buitenhuis.

Over het onderzoek
Voor dit onderzoek zijn 366 MKB-ondernemers benaderd in de regio Bommelerwaard, Den Bosch en het land van Heusden en Altena. Deze regio kenmerkt zich door een hoge mate van bedrijven die actief zijn in de sectoren nijverheid (fabrieken en bedrijven), handel en dienstverlening. 55% van de responderende bedrijven telt tussen de tien en vijftig medewerkers. Het merendeel van de respondenten heeft een leidinggevende positie en is mede- of eindverantwoordelijk voor het beslissingsproces rondom de ICT-infrastructuur: 48% is directeur/eigenaar, 20% is hoofd ICT en/of systeembeheerder en 25% is actief in een leidinggevende financiële of administratieve functie.

Het onderzoeksrapport is beschikbaar via: www.ictmkbbommelerwaard.nl


Door: Witold Kepinski 

Terug naar nieuws overzicht