VINT van Sogeti lanceert eerste uit de reeks van vier Big Data onderzoeksnotities

VINT van Sogeti lanceert eerste uit de reeks van vier Big Data onderzoeksnotities

VINT van Sogeti lanceert eerste uit de reeks van vier Big Data onderzoeksnotities

19-06-2012

VINT van Sogeti lanceert eerste uit de reeks van vier Big Data onderzoeksnotities


Het VerkenningInstituut Nieuwe Technologie (VINT) van ICT-dienstverlener Sogeti lanceert vandaag tijdens het VINT symposium ‘Recorded Future’ in het Spant in Bussum haar eerste Big Data onderzoeksnotitie. Met dit rapport ‘Helderheid creëren met Big Data’ trapt VINT een wereldwijd interactief project af vooruitlopend op de lancering van het Big Data boek begin volgend jaar. Deze eerste in de reeks van vier onderzoeksnotities geeft antwoord op de vraag wat Big Data is, waarin het verschilt van bestaande dataduiding, welke mogelijkheden Big Data biedt en hoe het anno 2012 zit met de adoptie en plannen daarvoor.  Uit uitgebreid onderzoek blijkt dat wereldwijd miljarden dollars en euro’s aan waarde worden gegenereerd, er nieuwe werkgelegenheid beschikbaar komt en dat zowel de wetenschap als organisaties met Big Data een nieuwe ‘digitale microscoop’ in handen hebben.

“Aangezien op dit moment nog meer dan 80% van alle beschikbare data onbenut blijft, staan we nog maar aan het begin van een tijdperk waarin onze samenleving optimaal kan profiteren van de explosieve groei van data. Overal komen steeds meer data vandaan. Van traditionele transactionele data tot sensoren en RFID-tags, sociale media, internet, clouds en mobiele devices. Het volume, de diversiteit en de snelheid waarmee gestructureerde en ongestructureerde data beschikbaar komt, nemen gigantisch toe. De IT-mogelijkheden voor dataverwerving en –verwerking en de betaalbaarheid daarvan groeien daarin mee,” aldus Jaap Bloem en Sander Duivestein, auteurs van de Big Data onderzoeksnotitie.

Het optimaal benutten van data voor informatie en intelligentie zou volgens McKinsey de Europese overheid 250 miljard euro kunnen opleveren. Verder ontstaat nieuwe werkgelegenheid voor grote hoeveelheden professionals die zich als ‘data scientist’ kunnen inzetten om alle data te interpreteren en inzichten te genereren. Dat levert organisaties veel concurrentievoordeel op. Ook ontstaan nieuwe innovatieve business modellen. Het voorspellend vermogen van de wetenschap neemt enorm toe met wat voor hen de nieuwe ‘digitale microscoop’ wordt genoemd.

Big Data anno 2012

Big Data anno 2012 is vergelijkbaar met wat het web begin jaren negentig was. De verwachting van vele experts is dat optimaal gebruik van data de wereld economisch, maatschappelijk, qua innovatie en sociaal op zijn kop zal zetten. Met name waar het om veel mensen gaat, zoals in de nutsvoorziening en de gezondheidszorg heeft Big Data grote potentie. Een paar jaar geleden gold nog het excuus dat de ontginning van Big Data alleen was weggelegd voor wiskundigen en een selectief aantal organisaties. Voor anderen was het te moeilijk en te duur. Dat is niet meer zo. Pioniers als Google en Walmart hebben aangetoond dat data de bron is van belangrijk concurrentievoordeel.

Onderdeel van deze Big Data onderzoeksnotitie van VINT is het volwassenheidskwartet van McKinsey waarmee het Big Data gedrag van grote organisaties in kaart wordt gebracht:

Dataverspillers

Van de dataverspillers geeft 30% aan geen prioriteit te geven aan dataverzameling. De 70% uit deze categorie verzamelt data maar gebruikt ze volstrekt te weinig. Deze financieel onder de maat presterende organisaties komen voor in elke sector.

Dataverzamelaars

Deze organisaties onderkennen het belang van data maar beschikken niet over de middelen om er iets mee te doen anders dan het opslaan. Deze organisaties zijn vooral te vinden in de gezondheidszorg en de zakelijke dienstverlening.

Datamanagers in spe

Dit is de grootste groep: organisaties die zich volledig bewust zijn van het belang van Big Data. Ze gebruiken data voor strategische besluitvorming en investeren daarin hevig. Echter, het topniveau waarmee significant concurrentievoordeel en kostenreductie wordt behaald, is nog niet bereikt. De retail- en communicatiebedrijven bevinden zich in deze categorie.

Strategische datamanagers

Dit is de meest geavanceerde groep van Big Data-gebruikers. Deze organisaties identificeren allereerst specifieke metrieken en data die geënt zijn op hun strategische doelstellingen. Voorbeelden in deze categorie zijn vooral financiële dienstverleners, de maakindustrie en de technologiesector.

Wereldwijd interactief Big Data-project

Met de lancering van deze eerste onderzoeksnotitie over Big Data trapt VINT van Sogeti een wereldwijd interactief project af waarmee een actieve dialoog wordt gestart met organisaties. Aan de hand van zeven vragen over de Big Data roadmap, management en governance, organisatie-inrichting, privacy-issues en wat nieuwe algoritmes en systemen ons gaan brengen, wordt dialoog gefaciliteerd. Verder faciliteert het platform in actieve kennisdeling. Met onder andere expertgesprekken, opinieverhalen en recensies van de meest recente Big Data publicaties. Alle informatie die op dit platform wordt vergaard, helpt de concrete invulling van de volgende drie Big Data-onderzoeksnotities te bepalen.

In veel organisaties staat momenteel de uitdaging centraal het relevante klantgedrag en de consequenties daarvan op een zo rijk mogelijke manier in kaart te brengen en vandaaruit te sturen. Dit is de kern van Social Business Analytics, het hoofdthema van de tweede Big Data onderzoeksnotitie van VINT.

Het onderzoeksrapport ‘Helderheid creëren met Big Data’ is te dwonloaen via http://blog.vint.sogeti.com/?p=4559 

  

Terug naar nieuws overzicht