Vraag naar projectmanagers houdt aan in lastige markt
19-06-2012
Deel dit artikel:

Vraag naar projectmanagers houdt aan in lastige markt


Het aantal ICT-vacatures is over het tweede kwartaal van 2012 sterk gedaald met 22%. Na groei in het eerste kwartaal was in maart het aantal vacatures vrijwel gelijk aan dat van dezelfde maand in 2011. Daarna is het aantal vacatures echter fors gedaald, alleen de vraag naar ‘projectmanagers’ blijft onverminderd overeind. Dit blijkt uit de analyse “Trends en Ontwikkelingen op de ICT-arbeidsmarkt 2e kwartaal 2012” door Erik-Jan Monshouwer, competence director ICT bij Yacht, detacheerder van interim-professionals.
 
 
In februari 2012 groeide het vacatureaanbod nog voor de meeste ICT-functies. De functies die er in die periode het meest uitsprongen, in positieve zin, waren die van Projectmanager,  Engineer en Ontwikkelaar. Gedurende de eerste maanden steeg het aantal vacatures voor de functie van Projectmanager al en die vraag blijft nu doorzetten. Erik-Jan Monshouwer: “Het voorjaar is traditioneel de periode om projecten op te starten en het lijkt er op dat er meer projecten worden opgestart dan een jaar geleden. Organisaties willen vervanging van systemen niet langer uitstellen. Juist nu moeten en willen ze de concurrentie voor blijven.”

Ook de overheid gaf onlangs in het NRC aan dat het gewenst is om binnenkort nieuwe ICT-projecten te starten om de noodzakelijke besparingen door te voeren en diensten digitaal aan te bieden. Daarbij signaleren ze een tekort aan goed gekwalificeerde ICT-personeel op security gebied. Erik-Jan Monshouwer: “Wij zijn van mening dat er voldoende capaciteit beschikbaar is in de ICT-arbeidsmarkt vandaag de dag en dat er ook voldoende ICT-ers zijn die in zijn voor een nieuwe uitdaging. Het is echter de kunst ze te vinden, te investeren in eventuele opleidingen en ze naast goede arbeidvoorwaarden, de juiste ontwikkeling aan te bieden in een arbeidsmarkt die minder fluïde is geworden.”

Terugval ICT vacatures vanaf april 
Vanaf april is de vraag naar ICT-ers weggezakt en lijkt alleen nog de Projectmanager (+30%) veel gevraagd. Gemeten vanaf het begin van het jaar 2012, is de daling vooral het gevolg van een terugval in de vraag naar ICT managers (-46%), Informatie analisten (-41%) en Testers (-30%). De functie Ontwikkelaar neemt af met -3%, en dat is opmerkelijk want in de eerste maanden van 2012 was er nog sprake van een flinke toename.

Afname in alle branches

De daling van het aantal ICT vacatures is te zien in alle branches. De flinke stijging die we nog zagen in 2011 in de branches Industrie en Energie & Telecom is gestokt, maar blijft wel boven het niveau van 2010. Begin vorig jaar trok de Zakelijke Dienstverlening nog flink aan en ook dat neemt nu af. Erik-Jan Monshouwer: “De afname van het aantal vacatures betekent minder instroom van nieuwe medewerkers en daarmee minder nieuwe inzichten. Uiteindelijk is het gunstig voor organisaties om een regelmatige toestroom van nieuwe inzichten en kennis te organiseren om wendbaar en innovatief te blijven.”

Young project professionals: bewijs jezelf 

Verder blijkt uit de cijfers dat er een opmerkelijk verschil is tussen het aantal vacatures voor de functies projectleider en projectmanager. Erik-Jan Monshouwer: “De projectleider laat een daling zien van -29% en de project manager een stijging van 30%. Als je de logica volgt, middels ons eigen functiehuis, betekent dit dat er meer vraag is naar zwaardere profielen; meer ervaringsjaren met specifieke kennis van een branche.”

Voor young professionals en starters is het in deze tijd erg moeilijk om voor projectleidende functies in aanmerking te komen. Het advies aan young professionals met de ambitie om projecten te gaan leiden, is om zich te bewijzen vanuit rol als projectlid. Erik-Jan Monshouwer: “Het ongevraagd advies geven, kan dan zeker helpen. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een projectbrief om tot verbeteringen te komen. Hou je advies binnen je eigen kennis- en werkgebied en blijf weg van ‘wat een ander zou moeten doen’.”
 

Terug naar nieuws overzicht