Twee derde van de managers zegt dat IT hen niet helpt bij het behalen van doelen
12-06-2012
Deel dit artikel:

Twee derde van de managers zegt dat IT hen niet helpt bij het behalen van doelen


Uit onderzoek onder 650 IT- en bedrijfsmanagers in Europa is gebleken dat de meerderheid van hen (72%) vindt dat IT hen niet helpt bij het bereiken van hun doelen. Twee derde van de IT-managers (67%) herkent dit en denkt niet dat het bedrijf IT als ondersteunend ziet. Het onderzoek is uitgevoerd door Vanson Bourne in opdracht van Cordys. De onderzoeksresultaten zijn te vinden in het rapport ‘Improving business operations: The Ambition/Maturity Gap and the need for BPM’ dat vandaag gepubliceerd is.

Managers noemen het verbeteren van de klantenservice en betrokkenheid bij klanten (70%), verlagen van kosten (70%), verhogen van de productiviteit en ‘meer doen met minder’ (67%) als hun topprioriteiten voor 2012. Het merendeel van de managers (92%) zegt dat ze verbeteringen zou willen zien in de manier waarop het bedrijf functioneert om zo de productiviteit van werknemers en het bedrijf te verhogen (74%). Daarnaast noemen zij het integreren van informatiesystemen (71%) en samenwerking tussen verschillende afdelingen (68%) als belangrijke aandachtspunten.

De meeste managers (65%) hebben niet het gevoel dat IT hen helpt bij het doorvoeren van de nodige veranderingen. Interessant genoeg is de IT-afdeling het hiermee eens want een grote meerderheid van de IT-managers (80%) vindt dat hun systemen niet goed genoeg zijn. Problematisch noemen zij bijvoorbeeld dat de huidige IT niet goed functioneert bij het sturen van onverwachte interacties met klanten (45%), het overzichtelijk weergeven van de bedrijfsbehoeften (44%) en het beschikbaar maken van data op mobiele apparaten (43%).

Alle IT-managers krijgen wel eens de opdracht om operationele verbeteringen door te voeren. Een meerderheid daarvan (57%) zegt dat het huidige economische klimaat er toe leidt dat projecten steeds sneller afgerond moeten worden. De meeste IT-directeuren en –managers (92%) geven aan dat er al projecten lopen of gepland zijn om de operationele effectiviteit te verbeteren. Deze projecten focussen voornamelijk op prioriteiten als informatiesysteemintegratie (74%), het beschikbaar maken van bedrijfsinformatie om betere beslissingen te kunnen maken (72%) en de productiviteit van werknemers (71%).

Het onderzoek laat zien dat de redenen waarom IT faalt zowel van technische als organisatorische aard zijn. Projecten duren langer dan gepland (36%), bedrijfssystemen zijn inflexibel en vormen eilandjes (27%) en het duurt te lang voordat IT het probleem snapt en goed gereageerd heeft (17%).

Er is één aspect waar IT en de business het over eens zijn: ze werken niet genoeg samen aan projecten, laten een gebrek aan transparantie en begrip zien tussen IT en het bedrijf. Dat gebrek aan samenwerking heeft ernstige gevolgen: 23% van de managers passeert IT helemaal en zet cloud-gebaseerde oplossingen in. IT-managers herkennen dit en meer dan de helft (56%) denkt dat een deel van het bedrijf al cloud-gebaseerde oplossingen heeft ingezet. 42% denkt dat dit gedaan wordt om oplossingen snel draaiend te krijgen.

De uitkomsten laten ook zien dat organisaties die Business Process Management Suites (BPMS) gebruiken om hun bedrijfsprocessen te representeren en te modeleren vaker de benodigde IT-systemen kunnen inzetten dan bedrijven die geen BPMS gebruiken. 53% van de IT-managers die een BPMS gebruikt, beschouwt zichzelf als behulpzaam terwijl 69% van de managers die géén BPMS gebruikt zichzelf niet behulpzaam vindt.

Art Landro, Chief Executive Officer bij Cordys: “Het is duidelijk dat de huidige druk op organisaties veroorzaakt wordt door zowel het economische klimaat als toenemende concurrentie. Dat betekent dat bedrijven steeds meer van IT zullen vragen in een korter tijdschema. Dit onderzoek laat zien waarom IT faalt in het voldoen aan de eisen van het bedrijf en wat de consequenties hiervan zijn. Maar gelukkig is er een kleine groep van bedrijven voor wie de toekomst er zonniger uitziet: degenen die BPM-technologie inzetten om de juiste stappen richting verbetering te zetten.”

Een volledige versie van het rapport is hier te downloaden.
 

Terug naar nieuws overzicht