Nederlandse groothandelaren laten kansen liggen en lopen aanzienlijke besparingen mis

Nederlandse groothandelaren laten kansen liggen en lopen aanzienlijke besparingen mis

Nederlandse groothandelaren laten kansen liggen en lopen aanzienlijke besparingen mis

08-05-2012

Nederlandse groothandelaren laten kansen liggen en lopen aanzienlijke besparingen mis


De Nederlandse groothandelssector bevindt zich in een onzekere situatie en laat kansen op verbetering onbenut. Dat is de conclusie uit het 
brancheonderzoek groothandel dat in opdracht van Exact is uitgevoerd door Heliview Research. Aan het onderzoek hebben 111 groothandelaren meegewerkt, het gaat met name om algemeen en logistiek directeuren van organisaties met twintig tot tweehonderd medewerkers.

De grilligheid in de sector komt onder andere voort uit een diversificatiestrategie; het aanbieden van producten en diensten die buiten het kernassortiment vallen. Bijna twee derde van de respondenten (60%) geeft aan deze strategie te voeren en bijna 90% ziet het als belangrijke mogelijkheid tot verdere groei. Dit zorgt voor een hevige concurrentiestrijd die de marges steeds verder onder druk zet. Om die reden wordt het besparen op kosten door 88% van de ondervraagde groothandelaren genoemd als hét aandachtspunt voor de interne organisatie.

Jarno van Hurne, business line director wholesale van Exact over het onderzoek: “Kostenbesparingen zijn binnen de groothandelsbranche de nummer één reden voor het investeren in bedrijfssoftware. Bijna de helft van de respondenten (46%) noemt dit als beweegreden voor de aanschaf ervan. Dat houdt ook in dat meer dan de helft niet gelooft dat er op dit vlak veel te winnen valt. ICT is misschien niet de heilige graal voor de groothandel, maar door het bijvoorbeeld in te zetten ter ondersteuning van communicatieprocessen tussen ketenpartners, worden de daaraan gekoppelde kosten ongetwijfeld verlaagd. Het loont absoluut om de mogelijkheden goed te onderzoeken.”

Brancheonderzoek groothandel
Het brancheonderzoek van Exact is uitgevoerd om een goed beeld te scheppen van de huidige trends en ontwikkelingen binnen de sector. Het gaat daarbij niet alleen om de ontwikkelingen op ICT-gebied, maar om het creëren van een totaalplaatje van de branche. Lang niet alle ondernemers kunnen de benodigde tijdsinvestering doen om een juist beeld te scheppen van de wereld om hen heen. Daardoor is het moeilijk om de prestaties van het eigen bedrijf te spiegelen aan de ontwikkelingen binnen de gehele branche. Juist die vergelijking kan belangrijke informatie opleveren om het bedrijf een stap verder te brengen. Met het rapport wil Exact ondernemers helpen die stap te zetten.

Een samenvatting van het Brancherapport Groothandel is online beschikbaar.
  

Terug naar nieuws overzicht