Risicomanagement steeds hoger op bestuursagenda
24-02-2012
Deel dit artikel:

Risicomanagement steeds hoger op bestuursagenda


Risicomanagement neemt een steeds prominentere plaats in op de agenda van de bestuurders van ondernemingen. Vergeleken met de periode voor het uitbreken van financiële crisis is de aandacht van het bestuur voor risicobeheersing fors toegenomen. Bovendien
vinden bedrijven dat zij op dit moment beter in staat zijn om adequaat om te gaan met de risico's waarmee zij geconfronteerd worden.

Dat blijkt uit tweejaarlijks internationaal onderzoek van KPMG onder zo'n 170 bestuurders van ondernemingen. Van de onderzochte bestuurders geeft ruim 40% aan risicobeheersing op dit moment zeer serieus te nemen. In de periode vóór de crisis was dit slechts 10%. In de periode vóór de crisis vond bovendien slechts 10% van de bestuurders dat zij zeer goed in staat waren om te gaan met de risico's waarmee de onderneming geconfronteerd werd. Nu geeft één op de vijf bestuurders aan de risico's zeer goed te kunnen beheersen.

"Het verschil in de belangstelling van de bestuurders voor risicobeheersing tussen de periode vóór het uitbreken van de crisis en de huidige tijd is opvallend", zegt Rens Rozekrans, partner bij KPMG Risk Consulting. Rozekrans: "De crisis heeft er duidelijk voor gezorgd dat de bestuurders zich meer dan ooit tevoren beseffen dat zij een grotere verantwoordelijk hebben voor wat er binnen de onderneming gebeurt. Het gevolg hiervan is dat zij willen beschikken over meer en kwalitatief betere informatie om potentiële risico's te kunnen inschatten."  

De toegenomen aandacht voor risicobeheersing heeft er ook voor gezorgd dat de kosten fors zijn toegenomen. Bijna 90% van de bedrijven geeft aan dat de kosten van risicomanagement vergeleken met 2010 zijn gestegen. En ook voor 2014 verwacht zo'n 85% een toename van de kosten van risicomanagement. Ruim de helft van de bedrijven geeft op dit moment 1 tot 5% van de jaarlijkse omzet uit aan risicobeheersing. Voor één op de vijf bedrijven ligt dit percentage tussen 6 en 10%. Ondanks de toegenomen aandacht voor risicobeheersing, slaagt een beperkt aantal bedrijven er vooralsnog in om de relatie te leggen tussen risicobeheersing en de ondernemingsstrategie.  

Rozekrans: "Een minderheid van de ondernemingen betrekt de risicofunctie bij belangrijke strategische beslissingen en minder dan de helft van de bedrijven geeft aan dat de risicofunctie een formele rol speelt door het leveren van risico analyses die de ondernemingsstrategie ondersteunen. Een ook bij nieuwe investeringen en mogelijke fusies en overnames speelt de risicofunctie een beperkte rol. Iets meer dan de helft geeft aan dat de risicofunctie in beeld is als het gaat om het evalueren van mogelijke investeringen in nieuwe markten. Bij ruim 40% speelt de functie een rol bij het waarderen mogelijke fusies en overnames."  

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat met name de toezichthouders en het management team de druk op de organisatie opvoeren om het risicomanagement te verbeteren. Rozekrans: "Voor de leiding van de onderneming vormen vooral de wens om de risico's te beperken, de noodzaak om de complexiteit van de bedrijfsvoering te doorgronden en de wens om de prestatie van de onderneming te verbeteren de grootste drijfveer. Nu veel bedrijven nieuwe markten betreden en zich geconfronteerd zien met veelal nieuwe en onbekende toeleveringsketens, wordt de noodzaak om controle te hebben op de risico's alleen maar groter."
 

Terug naar nieuws overzicht