CFO: innovatie cruciaal in huidige economie
22-02-2012
Deel dit artikel:

CFO: innovatie cruciaal in huidige economie


Te weinig focus op KPI’s en partnerships


Meer dan de helft van de CFO’s denkt dat het strategisch belang van innovatie erg toegenomen is door de economische recessie. Een overgrote meerderheid van de CFO’s (82%) vindt zelfs dat innovatie (zeer) cruciaal is voor het voortbestaan of groei van de onderneming in het huidige economische klimaat. Dit blijkt uit de CFO Survey van Deloitte.

Maar als het gaat om de bestuursagenda, zegt een kleinere groep CFO’s (circa 70%) dat innovatie hoge tot zeer hoge prioriteit heeft. Wassili Bertoen, director Deloitte Innovation: “Blijkbaar ziet de CFO wel het belang van innovatie, maar worstelt het bestuur ermee om het structureel boven aan de agenda te krijgen. Om innovatie een vaste plek op de agenda te geven is het vaststellen van KPI’s bijvoorbeeld essentieel. Daarmee wordt het concreet, meetbaar en effectief te besturen.” Volgens de CFO’s zijn marktinnovatie, product- en dienstinnovatie en procesinnovatie het meest ingebed in de organisatiedoelstellingen. Desondanks zijn in lang niet alle gevallen ook KPI’s vastgelegd. Bertoen: “De CFO kan hier een belangrijke rol in spelen door de risico’s te benoemen als innovatie niet gestructureerd wordt middels doelstellingen, begrotingen en KPI’s.”

Hoewel de KPI’s niet altijd helder zijn, zegt een kwart van de CFO’s dat het rendement van hun huidige innovatie investeringen hoog of erg hoog is. Bijna een derde van de ondervraagden verwacht dat hun investeringen in innovatie binnen een of twee jaar winstgevend zijn.

Open innovatie

Het betrekken van externe partijen bij innovatie wordt belangrijk gevonden: meer dan 60% van de CFO’s zegt dat er binnen hun organisatie meer aandacht nodig is voor open innovatie. Het gaat hierbij om zowel informele als formele partnerships met andere bedrijven, klanten en leveranciers. “Desondanks zegt maar 18% van de CFO’s dat hun bedrijf al formeel met veel partnerships werkt, 67% zegt slechts enkele partnerships te hebben. Hier valt dus nog winst te boeken,” zegt Bertoen.

CFO’s zien naast kansen ook bedreigingen in open innovatie. Zo maken ze zich zorgen op het vlak van intellectueel eigendom en geheimhouding. Ook zien CFO’s een bedreiging in leveranciers die uitgroeien tot concurrenten. “Leveranciers die slimme partnerships aangaan kunnen inderdaad snel je concurrenten worden. Bedrijven met de beste partnerships zullen de winnaar zijn in een tijd waarin een nieuwe business snel te starten is. Het echte risico is het feit dat CFO’s nog vele bedreigingen in open innovatie zien. Door kansen van partnerships maximaal te benutten en na te denken over business model innovatie, maak je je organisatie flexibel om tijdig op veranderingen in de markt in te spelen. Dan hoef je niet meer bang te zijn voor die leverancier die business afsnoept,” aldus Bertoen.
 

Terug naar nieuws overzicht