IT dienstverlening op lager pitje
21-02-2012
Deel dit artikel:

IT dienstverlening op lager pitje


De omzet van software ontwikkelaars en andere IT dienstverleners daalt in 2012 met 3%. Dit meldt het economisch bureau van ING.

Lagere IT budgetten bij de overheid en krimpende bedrijfsinvesteringen raken de Nederlandse softwarebedrijven en IT implementatie en consultancy. Economisch herstel na 2012 en de snelle investeringscyclus beperken de schade voor de branche op termijn. 

Dalende omzet in 2012 
De omzet van softwarebedrijven en andere IT dienstverleners neemt in 2012 naar verwachting met 3% af. Ongunstige economische vooruitzichten stemmen afnemers voorzichtig. Bedrijven schroeven hun budgetten terug, maar vooral de overheid snoeit fors in de IT uitgaven. De teleurstellende ervaringen met IT projecten in de afgelopen jaren en de uitrol van bezuinigingen liggen hieraan ten grondslag. Ook de bedrijfsinvesteringen staan op een laag pitje, wat de uitgaven aan software (en hardware) zal raken. In 2013 kan door het voorzichtige herstel en de korte investeringscyclus van software ook de softwarebranche en IT dienstverlening weer wat herstellen.  

Impact op bedrijven verschillend door diversiteit  
IT dienstverleners hebben in 2011 naar verwachting circa 1% hogere omzetten geboekt. Binnen de branche zijn softwarebedrijven in aantal en omzet het grootst. Opvallend is dat softwarebedrijven het iets slechter deden dan de gehele branche. In de eerste negen maanden van 2011 was sprake van een lichte omzetkrimp van bijna een kwart procent. Hiermee lijkt het patroon uit 2009 zich te herhalen, waarbij krimp in de softwarebranche de voorbode is voor een terugval van de gehele IT dienstverlening. Het door ondernemers verwachte herstel lijkt daarom niet realistisch. Daarbij moet wel aangetekend worden dat binnen de IT de diversiteit groot is. In de eerste plaats bewegen beheer, ontwikkeling en advies niet gelijk op.

Ook binnen bijvoorbeeld software bestaan verschillen. Zo loopt de ontwikkeling van systeemsoftware en applicatiesoftware uiteen. Verder zijn er verschillen tussen standaard software en die op maat. Bovendien kan in bepaalde niches zoals de ontwikkeling van applicaties voor mobiele apparaten wel degelijk groei zitten. Het valt dus te verwachten dat ook de komende tijd binnen de branche groeiende en krimpende bedrijven te vinden zijn. 

Bron: Kwartaalbericht Software & services ING Economisch Bureau 
  

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Financieel