Fusie- en overnamemarkt stagneert ondanks verbetering financiële armslag
17-02-2012
Deel dit artikel:

Fusie- en overnamemarkt stagneert ondanks verbetering financiële armslag


Ondanks een toename van de financiële armslag houden grote bedrijven wereldwijd de hand op de knip en investeren zij nauwelijks in fusies en overnames. Voorzichtigheid is veelal het credo en grote investeringen blijven vooralsnog uit als gevolg van afgenomen marktvertrouwen.

Wereldwijd onderzoek van KPMG onder duizend beursgenoteerde bedrijven laat zien dat de gemiddelde schuldratio's dit jaar naar verwachting met 18% dalen. Daarmee krijgen veel grote bedrijven steeds meer ruimte om fusies en overnames tot stand te brengen. Naast een daling van de gemiddelde schuldratio's toont het onderzoek echter ook een daling van de verwachte koers/winst-cijfers van de bedrijven van 12,7 per eind 2010 naar 11,0 per ultimo 2011. "Deze daling van 14% is een duidelijk teken dat het algehele marktvertrouwen een forse deuk heeft opgelopen", zegt Wouter van de Bunt, partner bij KPMG Corporate Finance. Van de Bunt: "Hoewel de verwachte koers/winst-cijfers op landelijk niveau mede als gevolg van het aantal en het type bedrijven behoorlijk verschillen, is sprake van een algeheel dalende trend."
 
Het afgenomen marktvertrouwen als gevolg van de verschillende crises en de voortdurende onzekerheid heeft volgens Van de Bunt al geruime tijd zijn weerslag op de wereldwijde fusie- en overnamemarkt. Van de Bunt: "Met name het aantal grotere transacties is sterk teruggelopen. Naast een afname van de hoeveelheid beschikbaar bancair vermogen om transacties te financieren, zien we dat bedrijven voorzichtiger zijn geworden. De focus ligt sterk op verbetering van de interne financiële positie alvorens men een grote overname overweegt. Ook aan verkoperskant zijn legio voorbeelden bekend, waarbij de aandeelhouders hebben besloten om vanwege tegenvallende resultaten of onzekerheid in de markt een verkoop voorlopig uit te stellen."
 
Volgens Van de Bunt geldt voor grote beursgenoteerde ondernemingen dat eerst een herstel van vertrouwen op de financiële markten nodig is. Van de Bunt: "Pas dan zullen fusies en overnames weer op grote schaal plaatsvinden. Het huidige fusie- en overnameklimaat biedt vooral kansen voor kleinere en middelgrote ondernemingen. Overnames van veelal structureel gezonde en groeiende kleinere en middelgrote bedrijven volop doorgang. Beschikbaarheid van bankfinanciering is daar op dit moment minder een issue dan bij de grote ondernemingen. Deze bedrijven staan volop in de belangstelling bij zowel financiële als strategische kopers die hun investeringsdoelen en groeiambities graag invulling geven. Daarbij geeft de daling in de koers/winst verhoudingen bovendien aan dat een goed koopmoment ontstaat. Voor mooie ondernemingen wordt nog altijd goed betaald. Bovendien zien we dat verkopend aandeelhouders vaker eieren voor hun geld kiezen en niet langer wachten op mogelijke terugkeer van historisch hoge prijs- en waarderingsniveaus."

Terug naar nieuws overzicht