ICT~Kwartaalmonitor: 'zet ICT in als waarborg voor privacy'
16-02-2012
Deel dit artikel:

ICT~Kwartaalmonitor: 'zet ICT in als waarborg voor privacy'


Technologie wordt nog onvoldoende ingezet om privacy te waarborgen. Bijna tweederde van de ICT-bedrijven geeft aan dat ICT als instrument kansen biedt om privacy te beschermen. Dit blijkt uit de nieuwste ICT~Kwartaalmonitor van ICT~Office. Met het oog hierop bepleit ICT~Office dat bedrijven en overheden advies over privacyaspecten van nieuwe ICT-toepassingen moeten kunnen vragen aan het College Bescherming Persoonsgegevens.

Privacydiscussies met name gevolg van organisatorisch probleem
In het themakatern van de ICT~Kwartaalmonitor is aan de leden van ICT~Office gevraagd te reageren op het maatschappelijke debat rondom privacy. In die maatschappelijke discussie over privacy wordt ICT regelmatig gezien als de boosdoener. Echter, door de inzet van ICT wordt juist inzichtelijk gemaakt waar het knelt in de gegevensverzameling. De helft van de bedrijven ziet niet ICT zelf als oorzaak van de discussie over privacy, maar het feit dat bij het verzamelen van persoonsgegevens vaak niet goed duidelijk is wie toegang heeft tot deze gegevens. Het is met name een organisatorisch probleem.

In reactie op privacydiscussies worden de ambities van projecten waarbij ICT wordt ingezet naar beneden bijgesteld. Ook wordt vaak gekozen voor meer regelgeving. Hiermee gaat Nederland verder dan andere Europese landen. Eén op de drie ondernemers vindt het slecht voor het 'level playing field' in Europa als Nederland in de privacyregels afwijkt van andere Europese landen. Een kwart van de ondernemers geeft aan dat regelgeving niet het antwoord is, maar dat overheid en bedrijfsleven samen moeten kijken naar oplossingen voor geconstateerde problemen. Door in een vroeger stadium binnen ICT-projecten na te denken over de verzameling van gegevens en de privacyaspecten daarbij, wordt een verkrampte discussie voorkomen. 

ICT~Office vindt dat discussies over privacy moeten gaan over de balans tussen de mogelijkheden van nieuwe (inzet van) technologie, het gebruik van persoonsgegevens en de kans om met ICT privacy op een goede manier te beschermen. ICT~Office benadrukt dat goede beveiliging van persoonsgegevens door het bedrijfsleven én de overheid essentieel is. Adequate oplossingen voor een goede beveiliging zijn voldoende voorhanden.

Omzet 4e kwartaal 2011 groeide gering
De toename van de omzet en de werkgelegenheid in de ICT-branche in het vierde kwartaal van 2011 was ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2010 gering. Bedrijven in de sector hardware & kantoortechnologie scoorden wat betreft omzet iets bovengemiddeld in het vierde kwartaal van 2011. De softwaresector zat op het gemiddelde van de ICT-branche. De bedrijven in dienstverlening en telecom & internet hadden een omzetontwikkeling die net onder het gemiddelde lag.

ICT-ondernemers zijn somber over de verwachte vraag naar ICT-producten en -diensten in Nederland in het eerste kwartaal van 2012 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2011. De verwachting is dat de vraag niet zal toenemen. Ondernemingen met meer dan 750 medewerkers voorspellen zelfs een geringe daling van de vraag voor het eerste kwartaal van 2012.

Terug naar nieuws overzicht