Structurele hervorming financiële functie loopt spaak op gebrekkige IT
15-02-2012
Deel dit artikel:

Structurele hervorming financiële functie loopt spaak op gebrekkige IT


De noodzakelijke transformatie van de financiële functie loopt bij veel grote ondernemingen spaak op de verouderde IT-systemen en de gebrekkige samenwerking met de IT-afdeling. Daarnaast vormt het tekort aan gekwalificeerd finance personeel voor veel bedrijven een belemmering om de financiële functie verder te verbeteren.

Uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim 400 financieel bestuurders blijkt dat bijna de helft aangeeft dat de verouderde IT-systemen de noodzakelijke ontwikkeling van de financiële functie in de weg staan. Ruim 30% ziet het gebrek aan gekwalificeerde werknemers als de belangrijkste barrière.  

Daarnaast ziet 30% het beeld dat binnen de onderneming bestaat van de rol van de financiële functie en haar onvermogen om een hoogwaardige bijdrage te leveren aan de business als een belangrijk knelpunt voor het verbeteren van de effectiviteit. Ook de onzekerheid over de mogelijke voordelen die een verbeterde financiële functie zou kunnen leveren vormt voor één op de vier financieel bestuurders een belangrijke hindernis.

“Als gevolg van de voortdurende veranderingen in de regelgeving en de groeiende informatiebehoeften van alle interne en externe belanghebbenden wordt de hervorming van de financiële functie steeds noodzakelijker”, constateert Martijn van Wensveen, partner bij KPMG Management Consulting.  

Van Wensveen: “Uiteindelijk moet de financiële functie uitgroeien tot een efficiënte informatiemakelaar die tegen relatief lage kosten het strategisch besluitvormingsproces van de organisatie ondersteunt. Dat betekent niet alleen dat de financiële functie sneller en beter dan nu het geval is inzicht moet geven in de opbouw van de balans en de operationele winst en verantwoording moet afleggen over het geboekte resultaat van de afgelopen periode.

Het betekent ook dat het moet aangeven waar de onderneming nog mogelijkheden ziet om de toekomstige verdiencapaciteit van de organisatie te verhogen en kosten te besparen. Hierdoor neemt de druk op de financiële functie toe om de financiële informatiestromen en rapportages frequenter en sneller inzichtelijk te maken.

Een CFO die zich goed bewust is van de toenemende eisen en wensen van alle interne en externe belanghebbenden is beter in staat om de financiële functie waarde te laten toevoegen aan de organisatie. Bij veel bedrijven is de financiële functie hiertoe echter nog onvoldoende in staat.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat 80% van de financieel directeuren op korte termijn ingrijpende veranderingen wil doorvoeren op het gebied van planning, budgettering en forecasting, waardoor na verloop van tijd meer ruimte ontstaat voor het analyseren en verrijken van de beschikbare financiële informatie. Ruim 60% verwacht bovendien dat de bijdrage van de financiële functie aan de ondernemingsstrategie de komende vijf jaar verder zal toenemen.  

“De financiële functie is daarbij steeds meer afhankelijk van een goede inzet van Business Intelligence oplossingen”, constateert Fred van der Waa, partner bij KPMG Management Consulting. Van der Waa: “Daarmee zijn bedrijven in staat om de steeds grotere hoeveelheid data om te zetten in actiegerichte informatie. De praktijk toont aan dat een goede integratie van ERP en BI bedrijven een voorsprong geeft op hun concurrenten.” 
 

Terug naar nieuws overzicht