Positieve ontwikkeling document- en content-managementmarkt in Nederland
07-02-2012
Deel dit artikel:

Positieve ontwikkeling document- en content-managementmarkt in Nederland


In Nederland ontwikkelt de document- en content-management software en dienstenmarkt zich nog steeds positief. Dat is de conclusie van Strategy Partners Nederland in de Business Barometer voor de document- en content-managementmarkt 2012. Tevens wordt, wederom, duidelijk dat organisaties met een heldere en in de markt herkenbare en gespecialiseerde dienst of oplossing een betere omzetgroei en marge realiseren dan de meer generieke oplossing- of dienstenaanbieders.

De marktresearchorganisatie Strategy Partners presenteert de resultaten op basis van een omvangrijk en permanent onderzoeksproject naar de markt en de marktposities van (inter)nationale ECM/EDMS/OM software- en dienstenleveranciers in Nederland. “Document- en contentmanagement gerelateerde oplossingen en diensten doen het in Nederland erg goed”, stelt Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners Nederland. “Bestuurders van leveranciersorganisaties of divisies op dit gebied rapporteerden ook dit half jaar resultaten die gemiddeld duidelijk beter zijn dan de generieke IT-markt.”

Positieve groei in 2011
De resultaten geven aan dat ruim 78% van de bedrijven in 2011 meer omzet en marge hebben gerealiseerd t.o.v. 2010. De verwachtingen voor de tweede helft van 2011 zijn niet volledig gerealiseerd maar hebben niet geleid tot een negatieve groei.
Kaashoek: “Rekeninghoudend met het specifieke omzetvolume per onderneming is de gewogen groei van deze sector in Nederland in 2011 ruim 7,3%. Dat is duidelijk beter dan de 1,6% groei in de generieke ICT sector.”

De beste resultaten werden gerealiseerd in de segmenten Enterprise Content Management-software, de document capture- en informatie acquisitie-sector en bij leveranciers in de segmenten Invoice Processing en Purchase to Pay.

Verwachting 2012
Gevraagd naar de verwachte omzetgroei voor heel 2012 geeft 56% van de bedrijven aan een omzetgroei van 10% of meer te verwachten. Slechts 5% verwacht ten opzichte van 2011 een lichte omzetdaling. 100% van de bedrijven verwacht voor 2012 een groei van de marges.

“Deze cijfers zijn zelf iets gunstiger dan de verwachtingen zoals in september 2011 gemeten”, aldus Kaashoek. “Toen verwachtte in totaal 94% van de bedrijven een omzetgroei. Dit totaal is nu 95%.”
 

Terug naar nieuws overzicht