'25 procent van IT-budgetten in 2012 naar verschillende virtualisatieprojecten'
11-12-2011

'25 procent van IT-budgetten in 2012 naar verschillende virtualisatieprojecten'


Het verbeteren van de bedrijfsflexibiliteit, het doorvoeren van kostenbesparingen, het voldoen aan de steeds strengere eisen die gebruikers stellen en het managen van de groeiende mobiele werknemers zullen in 2012 de belangrijkste aanjagers zijn van IT-uitgaven op het gebied van virtualisatie. Dit alles komt naar voren in onderzoek van Quest Software waaraan meer dan 200 organisaties hebben deelgenomen. Daarnaast geeft meer dan de helft van de respondenten aan dat minstens 25 procent van hun IT-budgetten in 2012 naar verschillende virtualisatieprojecten zal gaan, zoals back-up en herstel, virtuele desktops, netwerkmanagement en prestatie- en capaciteitsmanagement. Dit geeft de duidelijke behoefte van eindgebruikers weer naar uitgebreide virtualisatie-managementoplossingen.
 
Details onderzoek:

  • 61 procent van de respondenten gaf aan dat de groeiende behoefte aan flexibiliteit in de organisatie een belangrijke katalysator is voor virtualisatieprojecten, 56 procent gaf aan dat verminderde budgetten een belangrijke reden zijn, terwijl respectievelijk 31 en 28 procent van de respondenten aangaf dat het ‘voldoen aan verwachtingen van gebruikers’ en het ‘managen van de toenemende mobiele werknemers’ een belangrijke rol spelen.
  • Het onderzoek van Quest laat ook zien dat een significant gedeelte van de IT-uitgaven in 2012 wordt toegewezen aan virtualisatie-gerelateerde initiatieven. Meer dan de helft van de respondenten gaf aan dat minstens 25 procent van jaarlijkse budgetten naar virtualisatieprojecten zal gaan. Daarnaast geeft 40 procent van de ondervraagden 50 procent van de IT-uitgaven in 2012 uit aan virtualisatie. 10 procent van de respondenten gaf aan dat zelfs meer dan de helft van hun IT-budgetten aan dergelijke projecten wordt toegewezen.
  • Back-up en herstel wordt door de ondervraagden als meest belangrijke aspect voor de organisatie gezien op het gebied van virtualisatiebeheer. Meer dan 60 procent geeft aan dat back-up en herstel hun meest kritieke virtualisatie-initiatief is.
  • Het monitoren van virtualisatie blijkt nog steeds belangrijk, meer dan 70 procent geeft aan vandaag de dag een monitoring-oplossing te hebben of in het proces van evaluatie van een monitoring-oplossing te zitten.
  • Desktopvirtualisatie en capaciteitsmanagementprojecten worden ook steeds belangrijker voor organisaties, meer dan 50 procent van de ondervraagden geeft aan al een oplossing te hebben of in het evaluatieproces te zitten.
 

Terug naar nieuws overzicht