Omzet cloud computing groeit tot 50 miljard euro in 2015

Omzet cloud computing groeit tot 50 miljard euro in 2015

Omzet cloud computing groeit tot 50 miljard euro in 2015

Omzet cloud computing groeit tot 50 miljard euro in 2015

29-11-2011

Omzet cloud computing groeit tot 50 miljard euro in 2015


Onderzoek toont aan dat verkopen op het gebied van cloud computing wereldwijd zullen oplopen tot 50 miljard euro in 2015. Europese ICT-aanbieders kunnen profiteren van deze groei als ze zelf cloud-diensten gaan aanbieden. Een belangrijk aspect hierbij is dat Europese politici dan ook de juiste condities voor deze Europese ICT-leveranciers moeten creëren. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van de studie ‘Survival of the fittest – How Europe can play a leading role in the cloud’, door Roland Berger Strategy Consultants en SAP.

In 2010 hebben organisaties ongeveer 17,4 miljard euro geïnvesteerd in cloud computing en bijbehorende diensten. In 2015 zal dat naar verwachting meer dan verdriedubbeld zijn tot bijna 50 miljard euro. Dat maakt cloud computing het snelst groeiende segment in de ICT-industrie. De populariteit van cloud computing onder met name professionele gebruikers biedt uitstekende groeiperspectieven voor Europese aanbieders. Uit de studie blijkt dat de cloud-economie op zijn minst 70.000 nieuwe banen per jaar kan creëren in Europa.

Potentieel van verschillende servicemodellen
De markt voor cloud-diensten biedt verschillende servicemodellen. Infrastructure as a Service (IaaS) is nu erg volwassen en wordt op grote schaal ingezet door Amerikaanse ICT-aanbieders. Zulke infrastructurele diensten bieden echter alleen lage winstmarges op de middellange termijn, volgens Carsten Rossbach, partner bij Roland Berger.

Angélique de Vries van SAP ziet meer potentieel in Software as a Service (SaaS) en Platform as a Service (PaaS). "Deze twee modellen leveren hogere nettomarges op in de komende jaren. Juist hier moet Europa aansluiting zien te vinden. Deze diensten vormen een broeinest voor sterke ecosystemen met veel ICT-platformen zodat ze de economie als geheel een boost kunnen geven.”

Consistente richtlijnen
Als Europese ICT-aanbieders succesvol willen zijn in de opkomende cloud-markt, dan moeten de politiek en het bedrijfsleven nauw met elkaar samenwerken. Zo zijn consistente, technische, juridische en financiële standaarden voor cloud computing noodzakelijk volgens Rossbach. "Denk hierbij aan het beschermen van data, waarvoor op dit moment nog steeds geen pan-Europese standaarden zijn. Europese databescherming moet geen angst voor bureaucratie aanwakkeren, maar juist een kwaliteitskenmerk voor ‘Made in Europe’ worden."

Roland Berger Strategy Consultants en SAP stellen een vijfpuntenprogramma voor om de voordelen die de cloud economie biedt te kunnen behalen:

  • Ontwikkel een Europees juridisch raamwerk voor het harmoniseren van de aanpak rond gegevensbescherming.
  • Creëer een zogeheten ‘European Cloud Gold Standard’: de Europese ICT-industrie moet een keurmerk ontwikkelen voor cloud-diensten. Hierdoor zal het vertrouwen van gebruikers verder groeien, waardoor ook de verkoop van cloud-diensten sterk kan groeien.
  • Innovatie: zowel de EU als de individuele lidstaten moeten meer geld en inspanning investeren in een op cloud-diensten gebaseerde overheidsdienstverlening, waarbij met name geïnvesteerd zou moeten worden in innovatieve nieuwe diensten. Er is dus meer cloud-onderzoek nodig.
  • Cloud computing voor het MKB: er is een speciale inspanning nodig om de voordelen van cloud computing voor het MKB voor het voetlicht te brengen. Hier is geen additioneel budget voor nodig, aangezien de EU al voldoende fondsen beschikbaar heeft voor het MKB. Het is meer een kwestie van prioriteiten stellen binnen de bestaande subsidieprogramma’s.
  • Overheden zouden de rol van pionier aan moeten nemen: de overheden in de verschillende lidstaten zijn belangrijke afnemers van ICT-producten en -diensten. Daarmee kunnen zij dus als het ware het goede voorbeeld geven en hun investeringen richting cloud computing draaien. Dat geeft vertrouwen in de markt, zeker als ook het hierboven genoemde keurmerk in het leven is geroepen.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Cloud
Cloud