Steeds meer bedrijven brengen informatie naar de cloud

Steeds meer bedrijven brengen informatie naar de cloud

Steeds meer bedrijven brengen informatie naar de cloud

Steeds meer bedrijven brengen informatie naar de cloud

16-11-2011

Steeds meer bedrijven brengen informatie naar de cloud


Steeds meer bedrijven maken gebruik van cloud computing en stallen hun informatie op externe computers van bijvoorbeeld Google, Salesforce, Amazon en Microsoft. De bedrijven kiezen hierbij gezien de beveiliging vooral voor private cloud-oplossingen. Met name bij bedrijven in de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg en de industrie overheerst de private cloud.

Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder bijna duizend bestuurders van bedrijven die cloud computing omarmen en bedrijven diensten aanbieden op het gebied van de cloud.

Van de onderzochte ondernemingen geeft slechts 7% aan op geen enkele wijze gebruik te maken van de cloud. De bedrijven blijken met name vanuit economische overwegingen voor de cloud te kiezen. De helft van de onderzochte ondernemingen geeft voor de cloud te kiezen vanuit kostenoverwegingen.

Volgens bijna 40% van de bedrijven verbetert het gebruik van cloud computing de wijze van interactie met klanten en leveranciers en ruim 30% geeft aan dat de tijd die nodig is om producten naar de markt te brengen korter wordt. Een groot deel van de bedrijven geeft aan substantiële kostenvoordelen te behalen door het inzetten van de cloud.

Overigens denken de bedrijven in beperkte mate na over de fiscale gevolgen van de cloud. Iets meer dan de helft van de ondernemingen maakt een inschatting van de fiscale gevolgen of is bekend met het feit dat de cloud beoordeeld wordt op de fiscale gevolgen.

Uit het onderzoek van KPMG blijkt verder dat de bestuurders van de onderzochte bedrijven verwachten dat de uitgaven aan de cloud een steeds groter deel van het totale IT-budget zullen gaan uitmaken.

Zo’n 6% van de onderzochte bedrijven verwacht eind dit jaar meer dan 20% van het totale IT-budget uit te geven aan de cloud. Eind 2012 verwacht 17% van de bedrijven dat dit percentage van het budget zal worden uitgegeven aan de cloud.

Vooral bedrijven in Azië-Pacific verwachten fors te investeren in de cloud. De bedrijven in dit deel van de wereld verwachten in 2012 zo’n 22% aan cloud computing uit te geven. In Europa en de Amerika is dit 13% respectievelijk 18%.

Ruim 40% van de onderzochte bedrijven blijkt op dit moment gebruik te maken of te gaan maken van de private cloud, waarbij de onderneming de volledige controle heeft over de data, de beveiliging en de kwaliteit van de dienst.

Daarnaast geeft 33% te kiezen voor een hybride cloud, een combinatie van publiek en privaat, als opslagmedium voor data. En 30% geeft de voorkeur aan een publieke clouddienst, waarbij de omgeving met veel bedrijven wordt gedeeld.

De community cloud, waarbij bedrijven gebruik maken van een gedeelde omgeving om zaken met elkaar te kunnen uitwisselen, is bij de ondernemingen het minst in zwang. Niet meer dan 16% kiest voor deze vorm van cloud computing. Van alle onderzochte bedrijven geeft slechts 7% aan dat de cloud binnen de bedrijfsvoering niet gebruikt zal worden.

“Hoewel het gebruik van publieke en community-cloud oplossingen duidelijk achter blijft, is het volgens John Hermans, partner bij KPMG IT Advisory, een kwestie van tijd voordat deze vormen ook ingeburgerd zullen raken.

Hermans: “Het vertouwen in publieke cloud-toepassingen zal geleidelijk aan groeien. Uitbestede diensten als de salarisuitbesteding en human resources maken immers sinds jaar en dag gebruik van gemeenschappelijke servers. Uiteindelijk zullen de zorgen over de publieke cloud dan ook verdwijnen.

Daarbij is het wel van belang om inzicht te krijgen in het functioneren van de publieke cloud. Daarbij zijn vooral de financiële aspecten van belang. Bedrijven die voor een private cloud opteren, moeten zich afvragen wat de uiteindelijke voordelen ervan zijn en of deze voldoende opwegen tegen de nadelen.”
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Cloud
Cloud