Onderwijs heeft ruime voorsprong in de cloud

Onderwijs heeft ruime voorsprong in de cloud

Onderwijs heeft ruime voorsprong in de cloud

Onderwijs heeft ruime voorsprong in de cloud

01-09-2011

Onderwijs heeft ruime voorsprong in de cloud


Vier van de tien onderwijsinstellingen maakt gebruik van applicaties die draaien in de cloud. Daarmee is onderwijs met voorsprong het marktsegment waar aanbieders en gebruikers van cloud-software elkaar weten te vinden. Bedrijfsvestigingen in het segment IT, Telecom & Utilities maken in bijna een kwart van de gevallen gebruik van cloud-applicaties. Dit blijkt uit circa 4.300 interviews die Computer Profile de afgelopen 12 maanden heeft gehouden over het gebruik van applicaties met ICT-verantwoordelijke functionarissen van Nederlandse publieke en commerciële bedrijfsvestigingen met ten minste vijftig medewerkers.

Definities betreffende oplossingen uit de cloud variëren vaak per dienstverlener, afhankelijk van het eigen productportfolio. De hier weergegeven resultaten zijn gebaseerd op, de door Computer Profile uitgevoerde, inventarisatie van applicaties en de vraag waar deze nu precies draaien. Draait de software bij een externe partij en wordt deze als dienst via het internet afgenomen, dan wordt de applicatie in de hier gepresenteerde cijfers meegenomen als applicatie uit de cloud. Binnen dit kader geeft 16 procent van de geïnterviewde bedrijfsvestigingen aan dat er sprake is van het gebruik van één of meerdere applicaties uit de cloud. In vergelijking tot de situatie aan het einde van 2010 is het aantal bedrijfsvestigingen waar cloud-applicaties worden gebruikt gestegen met circa veertig procent. Deze groei is zichtbaar bij bedrijfsvestigingen van elke omvang. Echter, de snelste groei vindt de afgelopen maanden plaats bij locaties met meer dan 500 medewerkers.
 
HR meest genoemde functie met cloud-applicaties
Worden de geïnventariseerde cloud-oplossingen ingedeeld naar de functie waarvoor ze worden ingeschakeld, dan blijkt HR het meest genoemde toepassingsgebied. 29 procent van de aangetroffen applicaties uit de cloud betreft HR-toepassingen. Vooral in de productiesector en logistieke sector wordt relatief vaak gebruik gemaakt van dergelijke oplossingen. Het tweede deelgebied waar vaak gebruik wordt gemaakt van cloud-applicaties betreft branchespecifieke software. Ongeveer een kwart van de gevonden cloud-applicaties valt in deze categorie. Het publieke domein, overheid, zorg en onderwijs vormen hier de grootste gebruikersgroep.

Leveranciers van applicaties uit de cloud
Zoals eerder gezegd is het onderwijs het segment waar op dit moment de penetratie applicaties uit de cloud het hoogst is. Leveranciers, zoals Schoolmaster en Itslearning, die zich specifiek op dit segment richten komen hierdoor ook sterk naar voren in het totale overzicht van meest genoemde leveranciers van cloud-oplossingen. Naast de branchespecifieke leveranciers komen ook de leveranciers van HR-oplossingen duidelijk naar voren; ADP en RAET vormen met 7 procent de nummer twee en drie.

Alleen kijkend naar de profit-sector is Salesforce.com de meest voorkomende oplossing uit de cloud. Met name bij Multinationals & Fortune 500 bedrijven en bij National Enterprises (250 tot 2.500 medewerkers) is Salesforce.com de meest voorkomende cloud-applicatie. Ook ADP kent een sterke positie bij deze organisaties. De cloud-oplossingen van AFAS komen met name voor in het segment National Enterprises.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Cloud
Cloud