'67 procent van alle zakelijke professionals is teveel tijd kwijt met de loginprocedure'

'67 procent van alle zakelijke professionals is teveel tijd kwijt met de loginprocedure'

'67 procent van alle zakelijke professionals is teveel tijd kwijt met de loginprocedure'

'67 procent van alle zakelijke professionals is teveel tijd kwijt met de loginprocedure'

31-08-2011

'67 procent van alle zakelijke professionals is teveel tijd kwijt met de loginprocedure'

Tools4ever, leverancier van Identity & Access Management-oplossingen, heeft een onderzoek uitgevoerd om te analyseren hoe gebruikers zich aanmelden op bedrijfstoepassingen en -systemen en wat hun meningen hierover zijn. Uit de resultaten blijkt dat zakelijke professionals een buitenproportioneel deel van hun werkdag besteden aan de aanmelding op computersystemen. 67 procent van de ondervraagden gaf aan dat zij teveel tijd kwijt zijn aan inlogprocedures. 85 procent gaf aan efficiënter te kunnen werken als de logintijd zou worden teruggedrongen. Uit de resultaten blijkt tevens dat een alarmerend percentage (28 procent) voor het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden genoodzaakt is om meer dan 12 verschillende gebruikersnaam- en wachtwoordcombinaties te onthouden. Dit heeft een negatieve uitwerking op de productiviteit van het personeel en de organisatie in haar totaliteit.

Het onderzoek omvatte uit 11 vragen en er namen in totaal 552 respondenten deel aan het onderzoek. ICT-professionals vormden de meerderheid binnen deze steekproef. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste bevindingen:

Gebruikers besteden dagelijks teveel tijd aan de aanmelding op toepassingen en systemen
Elke dag moeten werknemers zich op basis van verschillende combinaties van gebruikersnamen en wachtwoorden aanmelden op systemen en applicaties om hun werk te kunnen doen. Volgens de resultaten was 67 procent van de respondenten het eens met de stelling dat ze teveel tijd verloren met de loginprocedures, waardoor zij minder tijd overhielden voor productievere zaken.

Het onthouden van aanmeldingsgegevens is een moeilijke en frustrerende bezigheid
Werknemers moeten een groot aantal combinaties van gebruikersnamen en wachtwoorden zien te onthouden. Veel organisaties vereisen bovendien dat deze aanmeldingsgegevens regelmatig worden gewijzigd. Hierdoor wordt het nog moeilijker voor werknemers om te onthouden welke aanmeldingsgegevens zijn gewijzigd, en wat de nieuwe gebruikersnamen en wachtwoorden zijn. Volgens het onderzoek werkt 88 procent van de respondenten voor een organisatie die hen regelmatig vraagt om hun wachtwoorden te wijzigen. Een ander opvallend feit was dat 28 procent aangaf gebruik te maken van 12 of meer combinaties van gebruikersnamen en wachtwoorden, terwijl de meerderheid circa 7 combinaties gebruikte. Dit is een hoop informatie om te onthouden en kan tot stress en frustratie bij gebruikers leiden.

Werknemers zouden efficiënter kunnen werken als ze minder tijd zouden besteden aan logins
Als werknemers elke dag minder tijd kwijt zouden zijn aan het invoeren van gebruikersnamen en wachtwoorden, zouden zij veel productiever zijn. Bovendien zou de helpdesk minder telefoontjes ontvangen van werknemers die hun aanmeldingsgegevens zijn vergeten en dus ook efficiënter kunnen werken. Maar liefst 85 procent van de steekproef was het eens met de stelling dat ze efficiënter zouden kunnen werken als de tijd die zij kwijt zijn aan logins zou worden teruggedrongen.

Een Single Sign On (SSO)-oplossing kan in deze gevallen uitkomst bieden. Met deze oplossing hoeven gebruikers zich slechts één keer aan te melden, met slechts één combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord, waarna ze automatisch toegang hebben tot alle benodigde toepassingen.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Security
Security