Populariteit jobhoppen neemt weer toe

Populariteit jobhoppen neemt weer toe

Populariteit jobhoppen neemt weer toe

Populariteit jobhoppen neemt weer toe

05-08-2011

Populariteit jobhoppen neemt weer toe


Niet alleen de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben veranderingen op de arbeidsmarkt teweeggebracht, ook de nieuwe generatie hoogopgeleide starters heeft andere wensen en behoeften gekregen. Zo geeft, ondanks tevredenheid in de huidige functie, 60% aan na drie jaar niet meer werkzaam te zijn bij de huidige werkgever. Daarnaast staat 60% van de starters open voor een baan in het buitenland. Dit blijkt uit de studie ‘Insight in Starters’ uitgevoerd in opdracht van organisatieadviesbureau Hay Group.

War for Talent

De salarissen voor hoogopgeleide starters zijn ten opzichte van 2009 met 3% gestegen. Dat is net iets lager dan de inflatie van de afgelopen twee jaar (3,1% obv cijfers CPI). Deze lichte daling van koopkracht lijkt slechts van korte duur omdat het wachten is op een nieuwe ‘War for Talent’ als gevolg van een verwachte daling van de werkloosheid en krapte op de arbeidsmarkt door een groot aantal vertrekkende baby-boomers. Verder is er een verschil waarneembaar tussen de salarissen van starters met een afgeronde master opleiding, deze liggen gemiddeld 14% hoger dan hun studiegenoten met alleen een bachelor certificaat. Voor afgestudeerde masters is de Financiële Dienstverlening de best betalende sector. Afgestudeerde bachelors verdienen binnen de Publieke Sector het meest.

Toename jobhoppers
Met deze War for Talent groeit ook het aantal jobhoppers weer gestaag. Ondanks dat starters tevreden zijn over hun huidige functie, geeft tweederde aan dat zij over drie jaar niet meer werkzaam denkt te zijn voor zijn huidige werkgever. Dit kan te maken hebben met een gebrek aan nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen maar ook het verder opbouwen van het CV kan een reden zijn. Daarnaast is werken in het buitenland nog steeds populair, zo geeft 60% van de starters aan open te staan voor een baan in het buitenland.

Sfeer als belangrijkste criterium
Tijdens het solliciteren is sfeer het belangrijkste criterium voor 85% van de starters. Het is volgens Alrik Boonstra, Director Organizational Effectiveness van Hay Group Nederland, dan ook voor organisaties belangrijk om verder te kijken dan het bieden van een goed salaris. “Met een krappere arbeidsmarkt in het vooruitzicht is het voor organisaties van essentieel belang om onderscheidend te zijn ten opzichte van hun concurrenten en tegelijkertijd aan te sluiten bij de wensen van de managers van de toekomst.”

Pensioen belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde

Ook opvallend is de top drie van secundaire arbeidsvoorwaarden voor starters. Hoewel pensioen voorheen minder van belang was, staat het nu op nummer een (96%), gevolgd door reiskostenvergoeding (92%) en een mobiele telefoon van de zaak (64%). Waarschijnlijk is de nummer een positie van het pensioen toe te schrijven aan de recente pensioendiscussie en de aandacht die hier in de media aan is besteed. Een auto van de zaak is op zijn retour en komt onderin de lijst terecht met 19 procent.
 

Terug naar nieuws overzicht