Noord-Europa beschikt over een positiever werkklimaat dan Zuid-Europa

Noord-Europa beschikt over een positiever werkklimaat dan Zuid-Europa

28-07-2011

Noord-Europa beschikt over een positiever werkklimaat dan Zuid-Europa


Zuid Europa is als vakantiebestemming erg aantrekkelijk, maar minder aantrekkelijk om er te werken. Dit blijkt uit onderzoek van het wereldwijde organisatieadviesbureau Hay Group. Noord-Europa beschikt over het algemeen over een positiever werkklimaat dan Zuid-Europa. Daarnaast is ook de democratische leiderschapsstijl voornamelijk in Noord-Europese bedrijven zichtbaar, de mediterrane managers hebben vaker een dwingende stijl. Aan het onderzoek van Hay Group naar leiderschapsstijlen en werkklimaat namen 71.996 werknemers deel die 14.416 managers bij 375 grote Europese bedrijven beoordeelden.

Het koudefront in het Zuiden
Het zonnige weer mag dan jaarlijks miljoenen mensen naar de kusten van de Middellandse Zee trekken, het werkklimaat is in de landen daar juist veel killer. Volgens het onderzoek van Hay Group genereert meer dan tweederde (68%) van de Italiaanse managers een demotiverend of op zijn best neutraal werkklimaat voor hun medewerkers. Dit is het slechtste cijfer van Europa, maar ze worden op de voet gevolgd door Franse en Spaanse managers: 64% van hen slaagt er ook niet in voor een positief werkklimaat te zorgen.

In het noorden zijn de temperaturen buiten gemiddeld een stuk lager. Echter is de bedrijfsomgeving aanzienlijk warmer. Rusland en Oekraïne staan bovenaan: meer dan de helft van de managers (55%) daar genereert een werkklimaat waar hun medewerkers energie van krijgen en goed in presteren. Direct daarna komen Scandinavische leidinggevenden (52%) en managers in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk (elk 49%).

Erin Lap, Director Leadership & Talent voor Hay Group Nederland, zegt hierover: “Er is een sterk verband tussen werkklimaat en prestaties. Leiders die een positief en warm werkklimaat realiseren, brengen hun teams tot betere prestaties.”

Leiderschapsstijlen
Gegeven deze resultaten is het niet verrassend dat we bij een significant percentage van de bedrijven in het mediterrane gebied een autoritaire, dwingende leiderschapsstijl aantreffen. Daarbij wordt van medewerkers verwacht dat ze onmiddellijk en zonder discussie doen wat hen wordt opgedragen. Vijfenzeventig procent van de managers in het noordoost-mediterrane gebied (Turkije, Griekenland en Israël) blijkt een dwingende leiderschapsstijl te hanteren, net als de meerderheid van de Italiaanse (72%), Portugese (69%) en Spaanse (68%) managers. Ook een aanzienlijk deel (61%) van de Franse leidinggevenden benadert het leidinggeven op een dwingende manier.

Noord-Europese medewerkers daarentegen worden door hun managers juist aangemoedigd onderling de discussie aan te gaan,naar consensus te streven en zelf nieuwe ideeën voort te brengen. Hierin lopen de Benelux landen voorop, waar bijna tweederde (61%) van de managers een democratische leiderschapsstijl hanteert. Eenzelfde benadering wordt ook gevolgd door meer dan de helft (55%) van de Scandinavische managers en de helft (50%) van de Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse leidinggevenden. Ook op de Britse eilanden lijkt het werkklimaat aanzienlijk minder turbulent dan het weer buitenshuis. Hier hanteert richt ruim de helft (53%) van de managers zich op een relatiegerichte leiderschapsstijl, die zorgt voor harmonie en onderlinge verbondenheid.

Erin Lap voegt hieraan toe: “Verschillen in leiderschapsstijl zijn verantwoordelijk voor 70% van de verschillen in werkklimaat. Natuurlijk is het lastig voor senior managers te begrijpen hoe hun medewerkers het werkklimaat ervaren. Maar ze moeten wel onder ogen zien hoe belangrijk hun eigen rol is bij het genereren van een goede werksfeer. Uiteindelijk geldt: hoe positiever het werkklimaat, hoe beter de prestaties van werknemers.”

Op basis van dit onderzoek, waaraan ongeveer zeventigduizend werknemers deelnamen die meer dan veertienduizend managers beoordeelden, heeft Hay Group een interactieve ‘weerkaart’ opgesteld van het werkklimaat in verschillende Europese landen. U vindt deze kaart op onze website, via de volgende link: www.haygroup.com/ww/europeanclimatemap.
 

Terug naar nieuws overzicht