Cloud acceptatie begint met oplossingen voor niet bedrijfskritische processen
05-07-2011
Deel dit artikel:

Cloud acceptatie begint met oplossingen voor niet bedrijfskritische processen


Circa 20% van alle bedrijven in Nederland heeft een of meerdere applicaties in de Cloud draaien. Op het eerste gezicht lijkt dit een hoog percentage, maar wanneer dieper op de data wordt ingezoomd, kan geconcludeerd worden dat het hier met name gaat om applicatie-gebieden die ingezet worden voor secundaire processen. Goed voorbeeld hiervan is de inzet van Gmail of Hotmail. Aangenomen mag worden dat het hier welliswaar een bewuste keuze voor de Cloud betreft en vanuit een laagdrempelig investeringsprofiel plaatsvindt, maar dat het betrekken van bedrijfskritische toepassingen vanuit de Cloud voor veel bedrijven vooralsnog een brug te ver is.

Uit onderzoek verricht door Heliview Research & Consultancy blijkt dat 5% van de bedrijven en instellingen één of meer bedrijfskritische applicaties vanuit de Cloud betrekt. We staan met Cloud Computing desalniettemin aan de vooravond van een grote en onomkeerbare doorbraak aldus de mening van Heliview Research & Consultancy.

Crossing The Chasm
Voordat Cloud Computing mainstream wordt, moeten nogal wat barrieres worden geslecht. Om dat te visualiseren maakt Heliview Research & Consultancy gebruik van de adoptietheorie voor Hightech producten van Geoffrey Moore. Uit figuur 1 (klik afbeelding linksboven artikel) blijkt dat Cloud Computing in nog geen enkel segment gemeengoed is. De penetratiegraad voor bedrijfskritische applicaties betrokken vanuit de Cloud ligt, afhankelijk van het segment en de werknemersgrootteklasse tussen de 1 en 10%.

De meeste bedrijven (zeker met 10 of meer werknemers) zijn wel bekend met de term en de voordelen van Cloud Computing, maar vinden dat deze voordelen nog niet opwegen tegen de gepercipieerde nadelen van Cloud Computing.

Belangrijkste tegenargumenten zijn: huidige oplossingen voldoen uitstekend (74% van de ondervraagden), Veiligheid van data (61%), Continuïteit cloud-leverancier (56%) en het achterblijven van functionaliteit van cloud-oplossingen (47%).

Als leveranciers van cloud-oplossingen hun klanten massaal willen bewegen de Cloud in te gaan, zullen ze eerst deze weerstanden bij eindgebruikers moeten doorbreken.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Cloud
Cloud