Gebruik desktopvirtualisatie op zakelijke markt beperkt
28-06-2011
Deel dit artikel:

Gebruik desktopvirtualisatie op zakelijke markt beperkt


In tegenstelling tot servervirtualisatie, inmiddels op grote schaal toegepast op de Nederlandse zakelijke markt, is het gebruik van desktopvirtualisatie momenteel nog beperkt tot circa drie procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen met vijftig of meer medewerkers. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile. Vanaf februari 2011 interviewde Computer Profile circa 2.000 IT-verantwoordelijke functionarissen over het gebruik van besturingssystemen voor servers en eindgebruikerssystemen en virtuele oplossingen op dit gebied.

Vooralsnog wordt desktopvirtualisatie vooral gebruikt bij de organisaties met een groot aantal geautomatiseerde werkplekken. Zijn er minder dan 50 geautomatiseerde werkplekken dan ligt het gebruik van desktopvirtualisatie op 1 procent. Tot 100 geautomatiseerde werkplekken is dit 2 procent. Tot 500 werkplekken ligt de penetratie op 4 procent en bij bedrijfsvestigingen met meer dan 500 werkplekken ligt het huidige gebruik van desktopvirtualisatie op circa 9 procent.

Afvlakking groei servervirtualisatie
Servervirtualisatie wordt al enige jaren in kaart gebracht door Computer Profile. In de periode 2008-2009 nam het aantal bedrijfsvestigingen met servervirtualisatie toe met 140 procent, in de periode 2009-2010 met circa 75 procent. De afgelopen 12 maanden is het gebruik van servervirtualisatie binnen de in kaart gebrachte groep ook verder toegenomen, maar met een meer bescheiden percentage van 13 procent overall.

De indeling naar werknemersklasse geeft meer inzicht in de reden dat de groei afvlakt. Het zijn nu vooral de kleinere organisaties waar het gebruik van servervirtualisatie nog altijd flink toeneemt. In het segment 50 tot 100 werknemers neemt de penetratie servervirtualisatie toe met 24 procent. Ook het segment 100 tot 200 werknemers kent nog net een double digit groei (11 procent). Voor de overige werknemersklassen (200-500, 500-1.000 en ≥1.000) ligt de groei in de afgelopen 12 maanden onder de 5 procent.

VMware nog altijd prominent
Van alle gevonden servervirtualisatie-oplossingen bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers is in mei 2011 ongeveer 82 procent afkomstig van VMware. Ten opzichte van het aandeel een jaar geleden is dat een afname met 5 procentpunt. Belangrijkste segmenten voor VMware zijn de overheid, de zorg en de transportsector waar het aandeel ongeveer 90 procent bedraagt. Daarnaast is het aandeel VMware hoger bij grotere bedrijfsvestigingen dan bij kleinere.

Microsoft weet ten opzichte van 12 maanden geleden het aandeel uit te breiden van 8 naar 11 procent. In het onderwijs kent Microsoft met 20 procent haar sterkste segment. Ook in de dienstverlenende segmenten is het aandeel Microsoft met 15 procent relatief hoog.

Download hieronder de grafieken
 

Terug naar nieuws overzicht