'Nederlandse website ouderwets'

'Nederlandse website ouderwets'

'Nederlandse website ouderwets'

'Nederlandse website ouderwets'

22-06-2011

'Nederlandse website ouderwets'


Ondanks dat het internetkanaal in het algemeen wordt gezien als een van de belangrijkste communicatiekanalen, laten de websites van veel Nederlandse bedrijven en overheidsorganisaties nog altijd te wensen over. In vergelijking met websites van buitenlandse, veelal Amerikaanse, organisaties lopen Nederlandse websites met name achter wat betreft gebruiksvriendelijkheid, zoekmachinevindbaarheid, de mate waarin een website geschikt is voor mobiele devices, en de afstemming op de doelgroep. Dit is één van de conclusies uit het onderzoek van Madcap, specialist in webprojecten. In het onderzoek werden websites van een dertigtal Nederlandse midden- en kleinbedrijven, grote zakelijke ondernemingen en non-profit organisaties vergeleken met de websites van vergelijkbare bedrijven en overheidsinstellingen in het buitenland.

Te weinig kennis
Een van de resultaten dat in elk onderzoek weer naar voren komt, is de beperkte gebruiksvriendelijkheid en zoekmachinevindbaarheid van Nederlandse websites. Ondanks dat het hier gaat om manco’s die vrij eenvoudig en tegen aanvaardbare kosten te verhelpen zijn, laten Nederlandse bedrijven en organisaties het na om maximaal rendement te halen uit het internetkanaal. Als belangrijkste oorzaken voor dit soort tekortkomingen worden genoemd: ‘Te weinig technologische kennis’ en ‘te weinig inzicht in hoe bezoekers de website gebruiken’. Waar deze kennis binnen organisaties wel aanwezig is, ontbreekt het de betrokkenen simpelweg in de praktijk vaak aan de tijd en focus.

Moderne technologieën
Uit het onderzoek komt naar voren dat in zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat Nederlandse websites achter lopen wat betreft het gebruik van moderne technologieën en de mate waarin een website geschikt is voor mobiele devices als smartphones en tablets. Bovendien maken Nederlandse organisaties op slechts zeer beperkte schaal gebruik van technologieën die het morgelijk maken gepersonaliseerde content aan te bieden. Dit ondanks het feit dat relevantie van de geboden informatie een van de belangrijkste criteria is waarop een bezoeker een website beoordeelt en er tal van content management systemen op de markt zijn waarmee eenvoudig gepersonaliseerde informatie kan worden aangeboden.

Gebrek aan respect
Martin van der Linden, directeur van Madcap, vindt het dan ook hoog tijd dat Nederlandse bedrijven een inhaalslag gaan maken: ‘In vergelijking met het buitenland lopen we in Nederland echt achter de feiten aan. Wanneer een bedrijf of organisatie zo opzichtig de technologische mogelijkheden onbenut laat, zou je dat bijna kunnen beschouwen als een belediging in de wijze waarop ze met hun doelgroep communiceren. Je zou eigenlijk denken dat bedrijven veel belang hechten aan zaken als gebruiksvriendelijkheid, beleving en relevantie van de informatie. Temeer dit zaken zijn die ook in de reguliere communicatie tussen mensen als vanzelfsprekend worden beschouwd en onbewust worden toegepast. En hier komt nog bij dat veel Nederlandse bedrijven en organisaties, doordat ze het hun website niet optimaal hebben ingericht, ook gewoon kansen voorbij laten gaan.’
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Internet