Nieuwe uitdaging ontstaat wanneer virtualisatie en private clouds mainstream worden

Nieuwe uitdaging ontstaat wanneer virtualisatie en private clouds mainstream worden

Nieuwe uitdaging ontstaat wanneer virtualisatie en private clouds mainstream worden

Nieuwe uitdaging ontstaat wanneer virtualisatie en private clouds mainstream worden

22-06-2011

Nieuwe uitdaging ontstaat wanneer virtualisatie en private clouds mainstream worden


Symantec heeft de resultaten bekend gemaakt van het 2011 Virtualization and Evolution to the Cloud-onderzoek. In dit onderzoek is gekeken naar hoe organisaties van plan zijn hun bedrijfsvitale initiatieven om te zetten naar virtuele en hybride cloud computing-omgevingen. De focus van het onderzoek lag op onderwerpen als server-, client- en storage-virtualisatie, storage-as-a-service en hybride/ private cloud-technologieën. De resultaten laten de verschillen zien tussen de verwachtingen en de werkelijkheid bij het implementeren van deze oplossingen. CEO’s en CFO’s zijn kritisch als het gaat om verschuivingen van bedrijfsvitale applicaties naar virtuele of cloud-omgevingen. Deze zorgen zijn gebaseerd op uitdagingen rond security, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en prestaties. Het onderzoek is uitgevoerd onder meer dan 3.700 respondenten uit 35 landen wereldwijd.
 
“Cloud computing betekent een enorme verschuiving binnen IT, van traditionele IT delivery naar een service-provider-model. De verschuiving naar de cloud is een complexe verandering voor veel organisaties. Hierbij is het van belang dat de IT-afdeling en de gebruikers op de werkvloer op één lijn liggen”, zegt Erik van Veen, Senior Manager Technical Sales Organisation bij Symantec. “Virtualisatie maakt private en hybride clouds mogelijk en ons onderzoek laat zien dat het plannen van een naadloze overstap een noodzakelijke voorwaarde is om de eenvoud, de mogelijkheden en de efficiëntie te behalen die deze omgevingen te bieden hebben.”
 
Marktverandering ontstaat door verschil tussen verwachtingen en realiteit
De implementatie van server-virtualisatie is al breed toegepast. Meer dan 75 procent van de organisaties overweegt private en hybride cloud-oplossingen. Van de geëvalueerde technologieën in het onderzoek, zijn server- en storage virtualisatie het meest ver ontwikkeld, 45 en 43 procent van de ondernemingen past dit al toe. Private storage-as-a-service is met 36 procent van de bedrijven die dit toepassen, het minst ver ontwikkeld.
 
Eerdere investeringen toonden aan dat er verschillen zijn tussen verwachtingen en werkelijkheid. Dit laat zien dat organisaties nog steeds lerende zijn over welke technologieën het meest geschikt zijn en hoe de nieuwe uitdagingen die naar voren komen, opgelost moeten worden. Symantec vroeg respondenten naar de doelen in server-, storage-, en endpoint virtualisatie, private storage-as-a-service en de hybride/ private cloud. Daarna werd aan degenen die het implementatieproces al achter de rug hebben, gevraagd welke doelen zij daadwerkelijk behaald hebben. Het verschil tussen deze twee antwoorden onthulde een kloof tussen de verwachtingen en de resultaten.
 

  • Projecten voor server-virtualisatie waren veelal succesvol, met een gemiddeld verschil van vier procent tussen de verwachtte en gerealiseerde doelen. Het grootste verschil kwam naar voren op het gebied van schaalbaarheid, het verlagen van kapitaaluitgaven en het verlagen van operationele kosten.
  • Het gemiddelde tekort in storage-virtualisatie was 33 procent. Teleurstellingen kwamen vooral voor op de gebieden flexibiliteit, veerkracht, schaalbaarheid en het verlagen van operationele kosten.
  • Het gemiddelde verschil tussen de verwachtte en gerealiseerde doelen voor endpoint-/ desktopvirtualisatie is 26 procent. De respondenten gaven aan teleurgesteld te zijn in de inzet van nieuwe endpoints, levering van applicaties en de compatibiliteit van applicaties.
  • 77 procent van de organisaties overwegen private storage-as-a-service, maar deze projecten zijn moeilijk te implementeren waardoor de verwachtingen in 37 procent van de gevallen tegenvallen.

Deze verschillen zijn een kenmerk van markten die zich in de beginfase bevinden en waar verwachtingen vaak niet gelijk liggen aan de realiteit. Omdat virtualisatie en cloud-markten zich blijven ontwikkelen, verwachten we dat deze verschillen kleiner worden.
 
Het vergroten van de focus op bedrijfsvitale applicaties
Organisaties die investeren in virtualisatie en hybride/ private cloud-technologieën, lijken een gelijk pad te volgen. Zij starten bij het virtualiseren van applicaties die minder vitaalzijn, zoals test- en ontwikkelingsomgevingen en vervolgen naar belangrijkereapplicaties zoals email en collaboration; business-lijnen; eCommerce en supply chain; en ERP/ CRM.
 
Het onderzoek laat zien dat organisaties virtualisatie inzetten voor bedrijfsvitale applicaties. Van debedrijven die virtualisatie implementeren, plant meer dan de helft (59 procent) om database-applicaties te virtualiseren in de komende twaalf maanden. 55 procent plant om webapplicaties te virtualiseren, 47 procent wil email en kalenderapplicaties virtualiseren en 41 percent is van plan om de ERP-applicaties te virtualiseren.
 
Verder blijkt dat organisaties langzamer hybride/ private cloud-technologieën inzetten voor bedrijfsvitale applicaties. Een gemiddelde van 33 procent van de bedrijfsvitale applicaties zoals ERP, accountancy en CRM bevindt zich in hybride/ private cloud-omgevingen. Respondenten lieten hun zorgen blijken over account-, service- of traffic-problemen, herkenning van kwetsbaarheden, toegangsproblemen, disaster recovery en encryptie.   
 
Kwaliteit van service-uitdagingen wordt topprioriteit
Nu virtualisatie en private cloud-technologieën steeds breder geïmplementeerd worden, worden de kosten en prestaties van storage steeds meer top-of-mind. Meer dan de helft van de respondenten (56 procent)zegt dat storage-kosten licht of significant zijn stegen als gevolg van server-virtualisatie. Voor de organisaties die zich bevinden in het proces van storage-virtualisatie, zijn de top drie redenen voor ontwikkeling: het verlagen van operationele kosten (55 procent), het verbeteren van storage-prestaties (54 procent) en het verbeteren van de paraatheid voor disaster recovery (53 procent).
 
76 procent van de ondernemingen die server-virtualisatie heeft geïmplementeerd gaf aan dat security een lichte of extreem grote factor was die zorgde voor een terughoudende houding in het besluitvormingsproces over het wel of niet plaatsen van bedrijfsvitale applicaties op gevirtualiseerde servers. Hierdoor gaf 63 procent aan security als een significante of extreme uitdaging te zien voor de implementatie van servervirtualisatie.  
 
Problemen rond prestaties zijn een punt voor de meerderheid van de organisaties. 76 procent van de bedrijven die server-virtualisatie geïmplementeerd heeft, gaf aan dat prestatie een lichte of extreem grote factor was die zorgde voor een terughoudende houding in het besluitvormingsproces over het wel of niet plaatsen van bedrijfsvitale applicaties op gevirtualiseerdeservers. 72 procent van deze organisaties die een hybride/ private cloud heeft geïmplementeerd, noemt prestatie als een significante of extreme uitdaging.
 
Van de ondernemingen die server-virtualisatie geïmplementeerd hebben, was betrouwbaarheid de nummer één zorg. 78 procent gaf aan dat het een lichte of extreem grote factor was die zorgde voor een terughoudende houding in het besluitvormingsproces over het wel of niet plaatsen van missie vitale applicaties op gevirtualiseerde servers. 83 procent van de organisaties die storage virtualisatie heeft geïmplementeerd, gaf aan dat uptime en availability een belangrijk doel is.
 
IT en verantwoordelijke bestuurders denken verschillend over de potentie
De onderzoeksresultaten laten zien dat 46 procent van de CFO’s die hybride/ private clouds aan het implementeren zijn, minder dan ‘enigszins openstaan’ om bedrijfsvitale applicaties te verplaatsen naar deze omgevingen. 44 procent van de CEO’s zijn voorzichtig over het verplaatsen van deze applicaties.
 
De grootste zorgen over virtualisatie en hybride cloud-implementaties zijn: betrouwbaarheid (78 procent), security (76 procent) en prestaties (76 procent). Gebaseerd op de reacties vanuit de IT, blijken in de praktijk veel C-level bezorgdheden ongegrond te zijn. Zo zijnbijvoorbeeld bedenkingen over prestaties één van de belangrijkste redenen voor deze voorzichtigheid, terwijl 78 tot 85 procent van de organisaties die server-virtualisatie geïmplementeerd hebben, hun doelen met betrekking tot prestaties halen.
 
Symantec’s Virtualization and Evolution to the Cloud-onderzoek
Symantec’s Virtualization and Evolution to the Cloud-onderzoek is het resultaat van onderzoek dat is uitgevoerd in april 2011 door Applied Research. Zij hebben IT en C-level professionals ondervraagd die verantwoordelijk zijn voor computers, netwerken en technologische middelen bij kleine, middelgrote en grote ondernemingen (gedefinieerd als 1000-2400, 2500-4999 en 5000+ werknemers). Het rapport is opgesteld om te meten hoe organisaties plannen om missie vitale initiatieven te verplaatsen naar virtuele en hybride cloud computing-omgevingen. Het onderzoek bevat de antwoorden van meer dan 3700 respondenten uit 35 landen in Noord-Amerika, EMEA (Europa, Midden-Oosten enAfrika), Pacifisch Azië en Latijns-Amerika.

Bron: Symantec
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Cloud
Cloud