IT-afdelingen hebben moeite met het ondersteunen van mobiele medewerkers

IT-afdelingen hebben moeite met het ondersteunen van mobiele medewerkers

IT-afdelingen hebben moeite met het ondersteunen van mobiele medewerkers

IT-afdelingen hebben moeite met het ondersteunen van mobiele medewerkers

20-06-2011

IT-afdelingen hebben moeite met het ondersteunen van mobiele medewerkers


Uit een onderzoek onder 300 CIO's uit verschillende sectoren in Europa blijkt dat IT-afdelingen moeite hebben met het ondersteunen van het alsmaar groeiende aantal mobiele werkers.
 
Het onderzoek is uitgevoerd door Vanson Bourne, een IT onderzoeksbureau, in opdracht van Riverbed. In Europa zijn 300 CIO’s gevraagd naar hun ervaring met het ondersteunen van mobiele medewerkers. Volgens het onderzoek hebben mobiele medewerkers te maken met veel standaardproblemen wanneer zij remote werken. Ruim een kwart (27 procent) heeft te maken met netwerkperformance-problemen en elf procent ondervindt moeilijkheden met applicatieperformance.
 
Organisaties in Europa zien een groei in het aantal mobiele werkers en uit het onderzoek blijkt dat ze hier voordelen in zien. Zij geven aan dat 58 procent van de medewerkers positiever is en hun productiviteit met 59 procent is gestegen. Gemiddeld werkt 32 procent van de beroepsbevolking op afstand. Ruim de helft (52 procent) van de CIO’s zegt dat dit cijfer is gestegen in de afgelopen twaalf maanden.
 
Echter, deze toename in mobiele werkers gaat samen met een toename in kosten voor ondersteuning en een groei in het aantal support calls van mobiele werkers. Van de ondervraagden zegt bijna de helft (46 procent) dat de kosten voor het beheer van mobiele werkers het afgelopen jaar is toegenomen. Eenderde van de organisaties denkt dat support calls van mobiele werkers zijn gestegen in het afgelopen jaar. Van deze organisaties schat 32 procent dat hun IT-afdeling nu 40 procent van hun tijd spendeert aan het ondersteunen van mobiele werkers.
 
“Het is in toenemende mate geaccepteerd dat werknemers remote werken en het aantal mobiele werkers groeit gestaag in Europa”, zegt Carel Bak, Regional Salesmanager Benelux bij Riverbed. “Organisaties zien de voordelen van een flexibele benadering voor hun bedrijf, echter ze moeten niet vergeten dat er andere vereisten worden gesteld aan IT en support.”
 
“Om er zeker van te zijn dat er geen productiviteitsverlies optreedt bij off-site personeel, moet een IT-omgeving aanwezig zijn die vergelijkbaar is met die van collega’s op kantoor”, vervolgt Carel Bak. “Organisaties moeten oplossingen en technologieën inzetten die ervoor zorgen dat het systeem, netwerk en applicaties snel en probleemloos draaien. Anders zullen IT-afdelingen moeite hebben om de standaard support calls te beantwoorden van het groeiend aantal medewerkers. Dit kan als resultaat hebben dat de IT-afdeling de controle verliest over de ondersteuning van mobiele werkers, dat leidt tot een toename in kosten.”
 
Wanneer organisaties hun infrastructuur aan willen passen aan deze moderne manier van werken, is flexibiliteit vereist. Om de kosten van de IT-infrastructuur te verminderen, is centralisatie van data de belangrijkste prioriteit. Uitdagingen zoals remote locaties, inconsistente links en hoge latency-omgevingen vertragen applicatieperformance en beïnvloeden de productiviteit van dure kenniswerkers wanneer zij op afstand werken. Organisaties rollen, naast centralisatie, nieuwe technologieën voor hun medewerkers wereldwijd uit. Deze technologieën, zoals virtuele desktops en nieuwe bedrijfsplatforms, zoals Apple Macs, zorgen ervoor dat organisaties moeite hebben om een consistente gebruikerservaring te leveren aan hun mobiele werkers.
 

Terug naar nieuws overzicht