VNG: vooral raadsleden actief op social media

VNG: vooral raadsleden actief op social media

VNG: vooral raadsleden actief op social media

VNG: vooral raadsleden actief op social media

17-06-2011

VNG: vooral raadsleden actief op social media


Maar liefst 75% van de raadsleden is actief op het gebied van social media. Dat blijkt uit een ledenpeiling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

In totaal heeft 62% van de deelnemers een account op een of meerdere social media. Raadsleden spannen met 75% de kroon. Van de bestuurders heeft 67% van de burgemeesters een account, terwijl van de wethouders 56% een account heeft. Gemeentesecretarissen sluiten de rij met 46%.

De meest gebruikte kanalen zijn Linked in, Twitter en Facebook (resp. 80, 60 en 41%) maar ook Yammer, Flickr en ICQ of het eigen weblog worden gebruikt. De respondenten gebruiken social media vooral om te netwerken en nieuwe contacten te doen, maar ook om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. 33% gebruikt social media om standpunten onder de aandacht te brengen.

Opvallend is dat naarmate de gemeentegrootte toeneemt, men ook actiever is op social media. Van gemeenten met minder dan 18.000 inwoners heeft 56% van de respondenten een account. Van de respondenten uit gemeenten met 50.00 - 100.000 inwoners is 70% actief, terwijl bij gemeenten met meer dan 100.000 inwoners 79% een account heeft.

34% van de respondenten is niet actief op social media. Van hen geeft 41% aan dat het onderhouden van social media te veel tijd kost. 59% zegt dat men liever via traditionele middelen (telefoon, e-mail, bijeenkomsten, borrels) contact met elkaar onderhoudt. Deelnemers uit kleine gemeenten geven vaker dan gemiddeld aan dat ze liever via de traditionele manier contact met elkaar houden (67%).

Uit de ledenpeiling blijkt ook dat veel gemeenten social media inzetten ter versterking van hun communicatie met de burger. Het wordt vooral gebruikt als aanvullend communicatiemiddel voor nieuws en besluitvorming van de gemeente (84%) en voor burgerparticipatie (41%). Ook hier geldt dat naarmate de gemeente groter is, het gebruik van social media toeneemt.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid