Emotionele argumenten spelen grote rol bij uitbesteden van administratieve processen
15-06-2011
Deel dit artikel:

Emotionele argumenten spelen grote rol bij uitbesteden van administratieve processen


Focus op kerntaken, flexibiliteit en kostenbesparing zijn voor retailbedrijven de belangrijkste redenen om administratieve processen uit te besteden. Opmerkelijk daarbij is dat naast deze rationele redenen vooral emotionele argumenten een rol spelen bij de beslissing om uit te besteden. Dit zijn de voornaamste conclusies uit een onderzoek van Accounting Plaza naar de bekendheid en acceptatie van shared services bij bedrijven in het midmarket retailsegment.

Het onderzoek is verricht door InfoResult onder eindverantwoordelijken van financiële afdelingen van middelgrote retailbedrijven in diverse segmenten, zoals food en fashion. Ongeveer de helft van de onderzochte bedrijven heeft ervaring met uitbesteden van administratieve processen (met name salarisadministratie, financiële en personeelsadministratie).

Rationeel vs emotioneel
De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat retailers enerzijds de rationele voordelen van uitbesteden kennen – of zeggen te kennen - en anderzijds vooral emotionele argumenten aandragen om (nog) niet uit te besteden. De onderzoekers zien daarin dan ook een bevestiging van het inmiddels geaccepteerde feit dat beslissingen vooral emotioneel genomen worden en achteraf rationele elementen worden gebruikt om het besluit te rechtvaardigen.

Retailbedrijven zien beheersing van kosten en efficiency als belangrijkste uitdaging, waarbij het merendeel aangeeft dat uitbesteden van administratieve processen daaraan een belangrijke bijdrage kan leveren. Andere kenmerkende voordelen van uitbesteden, zoals gemak, flexibiliteit, hogere productiviteit, continuïteit bij ziekte en vakanties en kostenbesparing worden ook onderkend, maar door een geringer aantal retailers. Als tegenargumenten noemen de respondenten verlies van controle en expertise en de hiermee verwante afhankelijkheid van een externe partij. Ook ziet een deel van de ondervraagde retailers weinig kostenvoordeel in uitbesteden of past het niet in de bedrijfsfilosofie.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

ERP