Werknemers gefrustreerd door onvoldoende mogelijkheden voor virtuele meetings en samenwerkingstools

Werknemers gefrustreerd door onvoldoende mogelijkheden voor virtuele meetings en samenwerkingstools

Werknemers gefrustreerd door onvoldoende mogelijkheden voor virtuele meetings en samenwerkingstools

Werknemers gefrustreerd door onvoldoende mogelijkheden voor virtuele meetings en samenwerkingstools

07-06-2011

Werknemers gefrustreerd door onvoldoende mogelijkheden voor virtuele meetings en samenwerkingstools


Uit wereldwijd onderzoek van Alcatel-Lucent Enterprise is gebleken dat medewerkers moeite hebben met de huidige communicatiemogelijkheden. Werknemers hebben behoefte aan betere technologische tools waarmee ze efficiënt kunnen communiceren en samenwerken. Alcatel-Lucent Enterprise wilde met dit onderzoek meer inzicht krijgen in de manier waarop communicatietechnologieën worden gebruikt om de performance binnen organisaties te verbeteren. Aan het onderzoek deden bijna 2.000 kenniswerkers en ruim 750 IT-managers mee.  
 
Kenniswerkers werd gevraagd naar hun mening over betrokkenheid van medewerkers, productiviteit en communicatietechnologieën binnen de eigen organisatie. De IT-managers kregen vragen over uitdagingen op het gebied van implementatie en het ondersteunen van nieuwe communicatievormen.
 
Samenwerking verbetert productiviteit, maar het managen kan moeilijk zijn
Het onderzoek wees uit dat 74 procent van de respondenten denkt dat moderne communicatietechnologieën, zoals Unified Communications en videoconferencing, hun productiviteit en betrokkenheid aanzienlijk kan verhogen. Toch heeft slechts minder dan eenderde van de respondenten toegang tot moderne communicatietechnologieën die ervoor zorgen dat ze hun functie efficiënter uit kunnen voeren.
 
Respondenten gaven aan gefrustreerd te zijn over virtuele vergadertools die niet aan hun wensen voldoen. Ze onderstrepen het belang van intuïtieve tools die het mogelijk maken op een efficiënte manier kennis te delen. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt dat de verschillende communicatiekanalen beter moeten worden gecoördineerd, zodat gesprekken via meerdere mensen, kanalen en apparaten kunnen worden verspreid. Zo kan bijvoorbeeld een bedrijfsproces via een sms-bericht of een videosessie snel worden gedeeld.
 
74 procent van de respondenten gebruikt een smartphone en bijna alle IT-bedrijven geven aan dat ze smartphone-platforms ondersteunen. Deze apparaten maken medewerkers flexibel, maar creëren ook verwachtingen voor technologieën die een directe toegang bieden tot mensen en informatie binnen organisaties.
 
Technologieën die als belangrijk worden beschouwd zijn onder andere Unified Communications, videoconferencing en -samenwerking, chat en interne sociale netwerken.
 
IT-organisaties worden belemmerd door bestaande systemen
Het onderzoek wijst ook uit dat IT-organisaties, bij het tegemoet willen komen aan de eisen van medewerkers aan uitgebreide communicatie- en samenwerkingstools, belemmerd worden door tekortkomingen van de infrastructuur. Bedrijven erkennen veelal de behoefte aan uitgebreide communicatie- en samenwerkingstools. Het beheer van steeds grotere en complexere netwerken wordt gezien als belangrijke uitdaging met de huidige netwerkbeheertools. Slechts 40 procent van de ondervraagde IT-managers denkt dat ze goede tools hebben voor het beheer van Quality of Service (QoS) en applicatieperformance.
 
Verder blijkt uit het onderzoek ook dat IT-organisaties op zoek zijn naar Unified Management tools die gebruikers, apparaten, applicaties en infrastructuur bereiken via één platform. 57 procent van de IT-managers stelt dat zij aanzienlijke besparingen kunnen doen als ze hun huidige IT-managementsysteem zouden vervangen door een tool waarmee ze gebruikers kunnen beheren en kunnen voorzien van communicatietools en applicaties die functioneren op ieder apparaat.
 
“Het is duidelijk dat innovaties in consumentencommunicatie gevolgen hebben voor kennisuitwisseling binnen organisaties”, zegt Arnaud Kraaijvanger, Vice President Marketing van Alcatel-Lucent Enterprise. “Tegenwoordig zien zowel medewerkers als IT-bedrijven de behoefte aan verbeterde communicatie en samenwerking, maar beide partijen hebben te maken met obstakels. Kenniswerkers hebben betere tools nodig, IT-afdelingen willen een eenvoudige en kostenefficiënte manier om te implementeren en te beheren. Het is daarom van belang dat organisaties uitzoeken hoe uitgebreide systemen kunnen zorgen voor productiviteitsvoordelen.”
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Telecom