Cisco: internetverkeer neemt in 2015 toe tot bijna 1 miljard terabyte; 4x zo veel als in 2010

Cisco: internetverkeer neemt in 2015 toe tot bijna 1 miljard terabyte; 4x zo veel als in 2010

Cisco: internetverkeer neemt in 2015 toe tot bijna 1 miljard terabyte; 4x zo veel als in 2010

Cisco: internetverkeer neemt in 2015 toe tot bijna 1 miljard terabyte; 4x zo veel als in 2010

01-06-2011

Cisco: internetverkeer neemt in 2015 toe tot bijna 1 miljard terabyte; 4x zo veel als in 2010


Het wereldwijde internetverkeer zal in 2015 oplopen tot bijna een ‘zettabyte’ (1 miljard terabyte) - vier maal zo veel als in 2010, zo blijkt uit de nieuwste Cisco Visual Networking Index (VNI) Forecast. Een belangrijk deel van de toename van het wereldwijde internetverkeer komt voor rekening van internetvideo. In 2015 zullen 1,5 miljard gebruikers samen drie biljoen minuten internetvideo per maand bekijken. In Europa zal het internetverkeer tot 2015 naar verwachting met 32% toenemen tot 18,9 exabyte (1 miljoen terabyte) per maand. Dit is vier maal zo veel als in 2010 (4,8 exabyte per maand). De grootste groei wordt verwacht in het Midden Oosten en Afrika (52%) en Latijns Amerika (48%).

Cisco verwacht dat alleen al tussen 2014 en 2015 het internetverkeer met 200 exabyte zal toenemen. Dat is meer dan het totale internetverkeer in 2010. De sterke groei in het wereldwijde IP (Internet Protocol) -verkeer is volgens Cisco vooral te danken aan vier factoren:

 1. Steeds meer apparaten - de snelle toename van het aantal tablets, mobiele telefoons en andere internetapparaten leidt tot een groeiende vraag naar connectiviteit. In 2015 zullen er wereldwijd ruim 15 miljard internetverbindingen actief zijn (inclusief mobiele apparaten en verbindingen tussen apparaten). Dit is een ruime verdubbeling ten opzichte van de 7,3 miljard verbindingen in 2010. Aangezien de wereldbevolking in 2015 naar schatting op 7,2 miljard zal uitkomen, zijn er dan meer dan twee internetverbindingen voor iedere aardbewoner.
 2. Meer internetgebruikers - in 2015 zullen er bijna 3 miljard internetgebruikers zijn. Dit is ruim 40 procent van de voorspelde wereldbevolking voor dat jaar.
 3. Hogere breedbandsnelheden - de gemiddelde snelheid voor vaste breedbandverbindingen zal naar verwachting met een factor vier toenemen: van 7 megabit per seconde (Mbps) in 2010 naar 28Mbps in 2015. De gemiddelde breedbandsnelheid is het afgelopen jaar al toegenomen van 3,5Mbps naar 7Mbps.
 4. Meer video - in 2015 zal iedere seconde 1 miljoen minuten - 674 dagen - aan internetvideo worden bekeken.
De Cisco VNI Forecast is vijf jaar geleden ontwikkeld om de groei en trends van het wereldwijde internetverkeer in te schatten. De Cisco VNI richt zich daarbij op zowel consumenten als zakelijke gebruikers en de voorspellingen zijn gebaseerd op analyses van Cisco en van gegevens en voorspellingen van onafhankelijke analisten. Deze gegevens worden door service providers vrijwillig beschikbaar gesteld.

Enkele interessante cijfers

 1. In 2015 zal iedere seconde gemiddeld 245 terabyte aan data over internet worden verzonden. Het totale volume aan internetverkeer komt dan op 966 exabyte per jaar (een exabyte is een miljard gigabyte). Dit is vergelijkbaar met de inhoud van 22 miljoen DVD’s per uur.
 2. Internetvideo zal in 2015 verantwoordelijk zijn voor 61% van de totale hoeveelheid, door consumenten gegenereerd internetverkeer. In 2010 was dit 40%.
 3. Het mobiele dataverkeer zal in 2015 26 maal zo groot zijn als in 2010: 6,3 exabyte per maand (75 exabyte per jaar).
 4. Mobiel internetverkeer zal tussen 2010 en 2015 drie maal zo snel groeien als ‘vast’ internetverkeer
 5. In 2010 waren pc’s verantwoordelijk voor 97 procent van het internetverkeer. In 2015 zal dit afnemen naar 87 procent, dankzij de groei van tablets, smartphones, Smart TV’s en andere internetapparaten.
 6. Het aantal huishoudens wereldwijd dat per maand meer dan 50 gigabyte aan internetdata consumeert, zal toenemen van 62 miljoen in 2010 naar 175 miljoen in 2015. Dit is 21,5% van het totale aantal huishoudens met internet.
 7. De ‘terabyte club’ - huishoudens die meer dan 1 terabyte aan data per maand consumeren - zal in 2015 meer dan 6 miljoen leden tellen.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Internet