Helft ingenieursbureaus verwacht groei in 2011

Helft ingenieursbureaus verwacht groei in 2011

Helft ingenieursbureaus verwacht groei in 2011

Helft ingenieursbureaus verwacht groei in 2011

24-05-2011

Helft ingenieursbureaus verwacht groei in 2011


93 procent Nederlandse ingenieursbureaus wil dit jaar investeren

Ingenieursbureaus in Nederland zijn positief over de nabije toekomst. Bijna de helft verwacht dit jaar een groei van de eigen organisatie van zes tot tien procent. Ze denken zich te ontwikkelen in omzet en aantal werknemers, zoals ook naar voren kwam in het conjunctuuronderzoek van NLingenieurs over het eerste kwartaal van 2011. Minder bureaus verwachten dat de winstmarge zal groeien. Bijna de helft voorziet eveneens groei van de markt, minder dan een kwart denkt dat deze afneemt. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek dat Synovate uitvoerde in opdracht van Deltek, leverancier van ERP-software voor projectgestuurde, professionele, dienstverlenende ondernemingen en overheidsinstellingen. Branchevereniging NLingenieurs ondersteunt dit onderzoek. Aan het onderzoek deden 112 ingenieursbureaus in Nederland en België mee.

Door de verwachte groei van zes tot tien procent staan de ingenieursbureaus te trappelen om te investeren in het bedrijf. Maar liefst 93 procent geeft aan dit te willen doen. Als middelen noemen de ingenieursbureaus voornamelijk CAD-systemen (Computer-Aided Design – 53 procent), workflowoplossingen (37 procent) en bedrijfsapplicaties (35 procent).

In het onderzoek werden de ingenieursbureaus ook gevraagd wat zij zien als belangrijkste bedrijfsthema. Op deze vraag antwoordde 52 procent met klanttevredenheid, onder andere door betere communicatie met hun klanten. Bezettingsgraad van personeel en acquisitie volgen met resp. 15 en 18 procent op afstand. Winstgevendheid van projecten vindt 13 procent van de ingenieursbureaus het belangrijkste thema. Om dit te realiseren, hebben de bureaus behoefte aan meer inzicht in de voortgang van ‘fixed price’-projecten en de gebudgetteerde versus de werkelijke kosten. Het minst belangrijk vinden ingenieursbureaus de efficiëntie van hun backoffice, het optimaliseren van werkkapitaal en rapportages. Als onderscheidende factor noemen de ingenieursbureaus kwaliteit (74 procent) en creativiteit/innovativiteit (65 procent).

“Dit onderzoek omvat een aantal opmerkelijke resultaten en biedt een goed inzicht in de stand van zaken in de ingenieursmarkt”, zegt Henk Jan Onstwedder, algemeen directeur van Deltek Nederland. “Het is vooral goed om te zien dat er een positief en ambitieus gevoel is onder ingenieursbureaus. Dit ondanks een stagnerende trend. Steeds meer ingenieursbureaus werken met ‘fixed price’-projecten. Juist hierbij moet een bureau sturen op kosten. De efficiëntie bepaalt bij deze manier van werken hoe groot de marge op een project is. De inzet van software kan deze efficiëntie vergroten.”

Het onderzoek onder 112 middelgrote en grote ingenieursbureaus in Nederland en België vond plaats in maart en april 2011. Synovate voerde het uit in opdracht van Deltek. Het onderzoek biedt een algemeen beeld van de stand van zaken en de toekomstverwachting in de ingenieursbranche. Tot nu toe is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar de interne situatie bij ingenieursbureaus.

Van de onderzochte ingenieursbureaus in Nederland werkt 47 procent voor de bouwsector, 42 procent voor de industrie en 33 procent voor de infrastructuur- en mobiliteitssector. In Nederland is 62 procent van de bureaus zelfstandig en 38 procent is onderdeel van een groep. Bijna alle bureaus hebben hun hoofdvestiging in Nederland (89 procent) en slechts een gering aantal is onderdeel van een buitenlandse organisatie (11 procent). Het merendeel (89 procent) is aangesloten bij een vakorganisatie (51 procent bij NLingenieurs en 39 procent bij VNO-NCW). Driekwart van de onderzochte bureaus heeft maximaal 250 werknemers. De bezettingsgraad van het personeel is voor de meeste bedrijven 60 procent of hoger.
 

Terug naar nieuws overzicht