Een derde werkgevers wereldwijd kan geen geschikte medewerkers vinden
23-05-2011

Een derde werkgevers wereldwijd kan geen geschikte medewerkers vinden


Een op de drie werkgevers wereldwijd (34%) rapporteert moeite te hebben met het vervullen van vacatures omdat de juiste talenten niet beschikbaar zijn. Dit aantal is het hoogst sinds vóór de recessie in 2007. Voor Amerika is het percentage 37%, voor Azië 45% en voor EMEA 26%. In Nederland speelt dit probleem bij 17% van de werkgevers. Een en ander blijkt uit de zesde jaarlijkse Talent Shortage-enqu(ee)te van ManpowerGroup. Wereldwijd is de vraag het grootst naar technici, salesmedewerkers en ambachtslieden. In Nederland staan technici ook op de eerste plaats, gevolgd door managers en productie-operators.

De enqu(ee)te van ManpowerGroup is gehouden onder bijna 40.000 werkgevers in 39 landen.

Meest gevraagd wereldwijd 2011   
1.    Technici   
2.    Salesmedewerkers   
3.    Ambachtslieden   
4.    Ingenieurs   
5.    Arbeiders   
6.    Managers   
7.    Boekhoudkundige & financiële medewerkers
8.    ICT-medewerkers   
9.    Productieoperators   
10.    Secretaresses & administratief personeel   

Meest gevraagd Nederland 2011
1.    Technici
2.    Managers
3.    Productieoperators
4.    Chauffeurs
5.    ICT-projectmanagers
6.    ICT-medewerkers
7.    Boekhoudkundige &financiële medewerkers
8.    Ambachtslieden
9.    Chefs & koks
10.    Monteurs

Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA)
In de 21 landen die in het EMEA-gebied zijn geënqu(ee)teerd, rapporteert een op de vier werkgevers moeite met het vervullen van vacatures. Hoewel dit onder het wereldgemiddelde ligt, vertegenwoordigt het een toename van drie procentpunten vergeleken met de enqu(ee)te van 2010. De EMEA-werkgevers die de grootste moeite hebben met het vervullen van openstaande vacatures zijn te vinden in Roemenië (53%), Turkije (48%), Zwitserland (46%) en Bulgarije (42%). Het tekort aan talent lijkt in Polen (4%), Ierland (5%), Noorwegen (9%) en Spanje (11%) het minst problematisch te zijn. Nederland bevindt zich met 17% in de EMEA-middenmoot. Voor het vijfde jaar op rij hebben werkgevers in het EMEA-gebied ambachtslieden genoemd als de functie die het moeilijkst te vervullen is, gevolgd door technici en ingenieurs.

Crisis arbeidsmarkt
Negentig procent van de ondervraagde werkgevers noemt kandidaat-specifieke redenen waardoor zij kritieke tekorten niet kunnen aanvullen: gebrek aan benodigde vaardigheden (harde én zachte), te weinig ervaring en ontoereikende kwalificaties. Volgens ManpowerGroup leidt de combinatie van enerzijds een surplus aan beschikbare mensen en anderzijds een tekort aan geschikt talent binnenkort tot een wereldwijde crisis op de arbeidsmarkt. Werkgevers zullen daarom hun werkmodellen en hun personeelszaken moeten heroverwegen en nieuwe HR-strategieën moeten ontwikkelen om hun lange termijn-bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

"De chaos en de complexiteit van het post-recessie tijdperk hebben de wereld van werk onherroepelijk veranderd. Werkgevers kunnen niet langer vertrouwen op een just-in-time-aanpak bij het aannemen van personeel in de veronderstelling dat talent op aanvraag beschikbaar zal zijn waar en wanneer zij dat nodig hebben," aldus Jeffrey A. Joerres, bestuursvoorzitter en CEO van ManpowerGroup. "Het is voor een bedrijf ondenkbaar om een groeistrategie uit te stippelen zonder een duurzame voorraad grondstoffen veilig te stellen. Hetzelfde geldt in deze tijd voor het menselijk kapitaal. Werkgevers hebben vooral de juiste talenten nodig om hun zakelijke doelstellingen te halen. Het is de Human Age. Creëren van talent op korte termijn mag dan onmogelijk zijn, voor de lange termijn zijn nieuwe strategieën noodzakelijk."
 

Terug naar nieuws overzicht