Eén op de drie IT-professionals wil binnen een half jaar van baan veranderen
05-04-2011
Deel dit artikel:

Eén op de drie IT-professionals wil binnen een half jaar van baan veranderen


IT Job Board.nl en Automatisering Gids kondigen de resultaten aan van het gezamenlijke onderzoek dat is gehouden onder Nederlandse IT- professionals naar de ontwikkelingen op de IT-arbeidsmarkt. Het onderzoek laat zien dat een meerderheid van de Nederlandse IT’ers snel van baan wil veranderen. De redenen hiervoor zijn vooral uitdaging, inhoud van het werk en doorgroeimogelijkheden. Salaris vormt hiervoor slechts een beperkte motivatie. Aan het onderzoek namen 156 IT’ers in loondienst en 104 ZZP’ers deel.
 
Op zoek naar een nieuwe baan 
Ruim tweeëneenhalf jaar na het uitbreken van de economische crisis geven IT’ers aan dat ze snel van baan willen veranderen. 37 procent van de ondervraagden geeft aan binnen een half jaar van baan te willen veranderen. Nog eens 20 procent geeft aan dat ze zelfs binnen nu en drie maanden weg wil uit zijn of haar huidige functie. In 2010 veranderde een kwart van de respondenten van baan of – in het geval van ZZP’ers - van opdrachtgever. Op dit moment is 56 procent actief op zoek naar een nieuwe baan of klus en 39 procent passief. Slechts 5 procent zegt helemaal niet op zoek te zijn naar iets anders.
 
In een reactie op deze bevinding zegt Peter Healey, sales director bij IT Job Board: “Het zit in de ‘aard van het IT-beestje’ dat het regelmatig begint te kriebelen. Veel IT’ers hebben dankzij de crisis langer dan ze wilden op één plek gezeten. Ze hebben soms genoegen moeten nemen met een lager salaris of een baan waarbij de uitdaging ontbrak. Het is logisch dat ze dan op zoek gaan naar nieuwe kansen.”
 
Salarisontwikkelingen
De IT-professionals verwachten door een aankomende baanwisseling financieel niet veel voordeel te behalen. Circa 57 procent van de IT’ers in loondienst verwacht zijn of haar huidige salaris te behouden, 21 procent denkt een hoger salaris te ontvangen en 22 procent denkt er op achteruit te gaan. Van de ZZP’ers verwacht 72 procent bij een nieuwe opdrachtgever hetzelfde uurtarief te behouden, denkt 15 procent een hoger tarief te kunnen vragen en verwacht 13 een lager tarief te kunnen berekenen.
 
IT-professionals in vaste dienst gingen er bij de laatste salarisonderhandeling niets (31 procent) of marginaal met 1 tot 2 procent (bijna 33 procent) op vooruit. Tien procent gaf aan dat ze salaris hebben ingeleverd.

Tarieven ZZP’ers
De ZZP’ers die deelnamen aan het onderzoek vragen gemiddeld iets meer dan 70 euro per uur voor hun werkzaamheden. De laatste keer dat zij hun contract vernieuwden bleef het uurtarief veelal onveranderd, ruim 42 procent voerde geen tariefswijziging door. Een grote groep van circa 30 procent heeft het uurtarief verlaagd, waarvan het grootste deel zelfs met meer dan 5 procent. De overige 28 procent heeft een tariefsverhoging kunnen doorvoeren, bij deze groep ging het in de meeste gevallen om een minieme verhoging van 1 tot 2 procent.
 
Arjan Kors, uitgever en hoofdredacteur van Automatisering Gids, zegt hierover:  “De resultaten van het onderzoek geven aan dat werkgevers in de IT zich weer moeten gaan buigen over de vraag hoe ze nieuw talent binnen kunnen halen én over de vraag hoe ze hun huidige talenten kunnen binnenhouden. Wie dacht dat de krapte op de arbeidsmarkt achter de rug is, vergist zich. De ‘war on talent’ die we kenden van voor de crisis, komt gewoon weer terug. Leuk nieuws misschien voor de individuele werknemer, maar een zorgelijke ontwikkeling voor de Nederlandse economie. De schaarste aan hoogopgeleide IT-professionals lijkt structureel. En dat kan een reden zijn voor bedrijven om te gaan nadenken over hun vestigingsplek.”
 
Herstel van de IT markt
Een ruime groep IT-professionals blijft onzeker over de ontwikkelingen op de IT-arbeidsmarkt, zo geeft een kwart van de respondenten aan dat ze onzeker zijn over hun positie. Hier staat tegenover dat 35 procent aangeeft ‘zeer zeker’ en 20 procent ‘zeker’ te zijn van zijn eigen positie. Dit blijkt ook uit de onderzoekcijfers, 23 procent van de ondervraagden kreeg de afgelopen twaalf maanden te maken met ontslag, 38 procent zat zelf midden in een reorganisatie en 32 procent had last van bezuinigingen binnen het team.
 
Healey kijkt hier niet van op. “Als de markt net weer voorzichtig begint op te krabbelen gaan professionals doorgaans minder zelfverzekerd de onderhandelingen in. Ze kiezen bovendien eerder voor stabiele opdrachtgevers, waardoor ze soms genoegen moeten nemen met lagere verdiensten.”
 
Over het onderzoek
Het onderzoek is in maart 2011 uitgevoerd door IT Job Board en Automatisering Gids onder 260 professionals, waar 156 IT’ers in loondienst en 104 ZZP’ers aan meewerkten, via een online survey zijn de ontwikkelingen op de IT-arbeidsmarkt onderzocht.

Terug naar nieuws overzicht