App: Document Management App
16-09-2013

App: Document Management App


Document management App 

Een native android en iOS app die ambulanten in de zorg voorziet van alle wettelijk verplichte en vanuit de organisatie beschikbaar gestelde documenten. Het is een mobiele versie van het ManageMent Systeem (MMS) waarmee integrale managementsystemen (voor kwaliteit, milieu, arbo, veiligheid) volledig te beheren zijn.

De informatie die in het systeem kan worden opgenomen is door de organisatie zelf te bepalen, maar is hoofdzakelijk gericht op het vastleggen en communiceren van beleid, werkwijzen en resultaten zoals:

-Missie, visie, indicatoren en doelstellingen

-Rapportages, notulen en verslagen

-De organisatiestructuur en functie-omschrijvingen

-Processen, procedures, protocollen, instructies en formulieren


>>Lees meer

 

Terug naar nieuws overzicht