Snel mobiel resultaat bereiken met de The Hague Mobile Academy

Snel mobiel resultaat bereiken met de The Hague Mobile Academy

Snel mobiel resultaat bereiken met de The Hague Mobile Academy

Snel mobiel resultaat bereiken met de The Hague Mobile Academy

19-08-2013

Snel mobiel resultaat bereiken met de The Hague Mobile Academy

The Hague Mobile Academy (tHMA) is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht in februari van dit jaar en geopend door wethouder Henk Kool. Voor bedrijven en maatschappelijke organisaties creëert tHMA een unieke manier om in een korte tijd mobiele kansen in de markt te exploreren en deze verder door te ontwikkelen. Door een platform te creëren, biedt tHMA studenten en recent afgestudeerden de mogelijkheid om werkervaring op te doen op het gebied van 'Mobile Strategy, Concept & Development'. Als opdrachtgever kunt u profiteren van een dedicated team van recent afgestudeerden, onder professionele begeleiding van Sharewire en andere partners.

U wilt graag (verder) innoveren op mobiel gebied, maar u heeft eerst behoefte aan een onderzoek en mobiel strategisch advies? Er zijn intern veel ideeën en voorstellen maar u wilt eerst graag een werkend prototype getest zien? Er liggen bij u veel mobiele plannen op tafel met potentie, maar het is het nog te vroeg om dit door een bureau te laten ontwikkelen?

De Founding Partners van tHMA zijn Sharewire en de Gemeente Den Haag. Een eerste project is in mei succesvol afgesloten met de officiële lancering door wethouder Karsten Kleijn. In 3 maanden tijd is een evenementen app voor Haagse jongeren ontwikkeld voor zowel iOS als Android, genaamd WeHague. Deze dienst wordt op dit moment door Sharewire verder doorontwikkeld en in de markt gezet.

Partners
In samenwerking met mobile professionals als Sharewire en TamTam en kennisinstituten als de TU Delft, de Haagse Hogeschool en TNO wordt er binnen tHMA gewerkt aan innovatieve en relevante oplossingen voor opdrachtgevers uit het bedrijfsleven. Door deze samenwerkingen kan een kwalitatief hoogstaande dienst worden geleverd, zoals ook verwacht zou worden van professionals. Met een full-service aanpak wordt het project opgepakt. Meestal kijkt de tHMA naar "Low effort – High Impact" oplossingen: hoe kan een eerste substantiële, mobiele stap worden gezet, wat betekent deze stap voor uw organisatie, en hoe zouden vervolgstappen er uit zien.   Gedurende het project wordt gewerkt in multidisciplinaire teams van 4 tot 6 studenten, tegen een vast maandelijks tarief. Naargelang de scope van het project wordt een team samengesteld met de benodigde studieachtergrond en vaardigheden. Eventuele vervolgstappen, die soms een bedrijfskritisch karakter hebben, kunnen zo nodig door partners worden ingevuld. U zit met tHMA dus dicht bij kennis en u helpt de studenten ook nog eens een kickstart te maken op de arbeidsmarkt.  

Opzet
Er wordt gewerkt in vaste blokken van elk 2 maanden, waarbij er doorgaans sprake is van 3 aansluitende blokken. De scope van een blok wordt hierbij altijd in overleg met de opdrachtgever bepaald. Voorbeelden hoe blokken kunnen worden ingevuld;

Blok 1: ANALYSE EN ADVIES Wanneer opdrachtgevers zich oriënteren op een mobiele propositie of een kans zien, die nog niet concreet is gemaakt, kan gestart worden met dit blok. Het team doet onderzoek en geeft advies over het te ontwikkelen concept.  
Blok 2: CONCEPT ONTWIKKELING Aansluitend op het eerste blok wordt het advies over het concept uitgewerkt in interactie en visual designs. Hierbij wordt tevens door middel van paper prototyping de doelgroep betrokken tijdens het ontwerpproces. Wanneer de opdrachtgever al een goed gedefinieerd concept heeft, kan besloten worden om met dit blok te starten.  
Blok 3: PROTOTYPING Het concept wordt vervolgens doorontwikkeld naar een "proof of concept". Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om draagvlak te creëren binnen het bedrijf voor een commerciële uitrol of de opinie te peilen onder de doelgroep. Bij deze fase hoort tevens een mobile marketing advies over hoe deze commerciële uitrol en lancering plaats zou moeten vinden.

Mogelijkheden
De tHMA biedt aan zowel bedrijven die nieuw zijn op mobiel gebied, als meer ervaren bedrijven, de mogelijk om tegen een vast maandelijks tarief een professionele oplossing te laten ontwikkelen. Daarnaast wordt er bijgedragen aan de ontwikkeling van opkomend talent in Nederland en kunt u zich profileren als potentiele werkgever richting de trainees. Door een professionele oplossing te laten ontwikkelen door tHMA wordt u officieel projectpartner van de tHMA en zal de naam en beeldmerk mee gaan in alle communicatie.
 
Herkent u zich in bovengenoemde punten of ziet u andere kansen waar tHMA u bij kan helpen? Neem vrijblijvend contact op met Enterprise App Store op info@enterpriseappstore.nl. Voor meer informatie ga naar http://thma.nl/nl/

Terug naar nieuws overzicht