Visie: Samenwerkingscultuur en samenwerkingstechnologie. De kip en het ei?
12-06-2013

Visie: Samenwerkingscultuur en samenwerkingstechnologie. De kip en het ei?


Bij het presenteren van Work Redesigned (nieuwe manieren van werken) bij klanten, wordt ons vaak gevraagd of er wel voordelen te behalen zijn met het introduceren van nieuwe technische hulpmiddelen in het bedrijf zolang er geen sprake is van een samenwerkingscultuur in de organisatie. Bij deze vraag wordt ook vaak tussen neus en lippen opgemerkt: “mensen in onze organisatie snappen technologie niet zo goed”.

Het is een belangrijke en terechte vraag: Moet je proberen om de bedrijfscultuur te veranderen en de vaardigheden van de zakelijke gebruiker te verbeteren voordat je hem voorziet van de allernieuwste en allerbeste technologie? Het is een terechte vraag omdat de invoering van nieuwe technologische mogelijkheden voor een bedrijf meestal een aanzienlijke investering eisen, of het nu gaat om softwarelicenties, hardware of om de tijd die nodig is om met nieuwe toolsom te leren gaan. Het is ook terecht omdat de initiële investering waarschijnlijk niet terug wordt verdiend wanneer mensen de technische oplossingen die ze tot hun beschikking hebben niet gebruiken. En dat is natuurlijk niet gunstig voor je ‘business case’.

De fundamentele vraag is dus: is het nodig om de organisatiecultuur en de gewoontes van gebruikers te veranderen voorafgaand aan de implementatie van nieuwe technologie? Het korte antwoord is nee, dat is het niet. Uiteraard is er een directe relatie tussen vaardigheid en gedrag aan de ene kant en de bereidheid van het bedrijf om nieuwe technologieën in te zetten aan de andere kant. Maar het is niet sequentieel, er is dus geen noodzaak om het ene te ‘voltooien’ vóór je aan het andere begint. Technologie kan en moet echter worden gebruikt om cultuurveranderingmogelijk te maken. Niet op zichzelf staand, maar als onderdeel van een holistisch plan, dat buiten technologie ook de strategie, cultuur, producten en diensten, processen, structuur en informatiemanagement omvat. En als er een goed doordachte aanpak van verandering ligt, kan technologie helpen om sneller een samenwerkingscultuur te bereiken.

Om dit te bereiken, moet er een duidelijke visie en aanpak met voldoende draagvlak zijn, zowel top-down en bottom-up. Als er geen ondersteuning is vanuit het management zal het een uitdaging zijn om een cultuurverandering te bereiken. En als niemand bereid is om nieuwe technologieën uit te proberen om hun dagelijkse werk te verbeteren, zullen er geen goede praktijkvoorbeelden komen waarop gebouwd kan worden. En goede voorbeeldenz ijn het beste bewijs en helpen om meer mensen over de streep te trekken.

Dus wil je beginnen met het opnieuw inrichten van de bedrijfsprocessen? Focus op klein starten en het opbouwen van goede voorbeelden, maar denk groot vanaf het begin zodat je op mogelijke uitkomsten anticipeert en snel kunt opschalen wanneer de eerste successen doorkomen. En vergeet niet, het gaat om technologie relevant maken voor je bedrijf… en niet omgekeerd.

Michiel Hazen is Senior Manager Enterprise Business Services bij Avanade

 

 

Terug naar nieuws overzicht