“Bestuurders moeten Dummies zijn”

“Bestuurders moeten Dummies zijn”

“Bestuurders moeten Dummies zijn”

09-06-2013

“Bestuurders moeten Dummies zijn”


Bestuurders van organisaties moeten per definitie Dummies zijn. En als ze het niet zijn moeten ze het snel worden. 

Bedrijven hebben stevige leiders nodig die heldere doelen voor het bedrijf vaststellen, de route voor het bedrijf uitstippelen en ferme beslissingen kunnen nemen om succesvol te zijn. En dat kan alleen als zo’n leider evenwichtig is, goed kan luisteren en een generalist is. 

Eén van de belangrijkste voorwaarden voor een dergelijke leider is dat hij goed geïnformeerd wordt door de andere managers en medewerkers over alle belangrijke zaken die het bedrijf aangaat. Dat informeren moet op hoofdlijnen waarbij de essentie van de boodschap niet verloren mag gaan. Voor sommige aandachtsgebieden is dat niet eenvoudig omdat de materie is omgeven door vakjargon en specialisten die moeilijk kunnen communiceren.  Bestuurders moeten wat dat betreft worden geïnformeerd alsof het Dummies zijn. En ze doen er goed aan zich ook zo te gedragen want anders vervallen de informanten automatisch terug in hun vaktechnische koeterwaals waar een bestuurder weinig mee kan. 

ICT is bij uitstek het terrein waar de bestuurders in de Board Room zich moeten opstellen als Dummy’s. ICT lijkt een ondoordringbaar terrein voor bestuurders waar hypes zoals “Big Data” en de “Cloud” of actuele bedreigingen zoals “Hacking”, “Fishing” en “Social Engineering” de orde van de dag bepalen. Maar ICT is tegenwoordig een primaire bestaansvoorwaarde van vrijwel ieder bedrijf. Kennis en inzicht op dit terrein is dus essentieel in de bestuurskamer. Belangrijke beslissingen overlaten aan managers lager in de organisatie is zeer onverstandig want een gebrekkig inzicht en een verkeerde beslissing op ICT terrein kan het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen. 

Niet voor niets was de eerste titel in de bekende gele Dummies-reeks (uitgeverij John Wiley & Sons) “DOS For Dummies”. Dit eerste deel uit 1991 was geschreven door Dan Goodin omdat hij merkte dat managers en bestuurders eind tachtiger jaren onvoldoende in staat waren om de kern en de kracht van DOS en ICT ontwikkelingen in te schatten, terwijl er veel op het spel stond. En anno 2013 is basale kennis over ICT in de bestuurskamer meer dan ooit noodzakelijk. En de informatie die daar wordt gepresenteerd moet de kern raken. En “de kaf moet van het koren zijn gescheiden” en ontdaan van al het jargon dat een goed begrip in de weg staat. 

De CIO, CTO en hun managers zijn de personen die de ‘Dummie-boodschappen’ in de bestuurskamer moeten kunnen brengen. Zij moeten de ‘auteurs’ zijn van de relevante ICT informatie op basis waarvan het bestuur eenvoudig haar weg kan vinden. En bestuurders doen er goed aan zich niet te onthouden van deze informatie of zich als inhoudelijke wijsneuzen op te stellen maar als oprechte “Dummies” die de informatie tot zich nemen. Bestuurders moeten veel beter hun best gaan doen om goede Dummies te zijn, zeker als het gaat om ICT!
 

Antoine de Wispelaere - adewispelaere@bauhaus.nl

 

Terug naar nieuws overzicht