Om gebruik te maken van de Youtube player moet u Analytische en functionele cookies toestaan.

Wijzig cookie voorkeuren
26-02-2013
Deel dit artikel:

Column: De Value Added Employee


In een recent onderzoek kwamen wij tot de conclusie dat meer dan de helft van de organisaties de afdelingen Human Resouces (HR) en Finance gezamenlijke business cases maken als het gaat om investeren in de medewerkers. Dit is significant meer dan tijdens ons eerste grootschalige onderzoek in 2008. Waarom is deze ontwikkeling opmerkelijk én positief te noemen?


Het gaat nog een stap verder. Bij al ruim 80 procent van de 486 ondervraagde organisaties, allemaal met meer dan honderd medewerkers, wordt steeds meer vanuit een financiële invalshoek gekeken naar de HR-activiteiten. Nog niet altijd met een volledige business case als grondslag, maar wel met een serieuze financiële paragraaf bij nagenoeg ieder HR-initiatief. Het gaat gelukkig niet altijd om het beperken van de kosten, zeker niet. De financiële paragraaf dient juist als onderbouwing voor investeren op het juiste moment, in de juiste personen en om de juiste redenen.

Het gaat steeds meer om de echte ondernemingsvragen die er toe doen voor HR én Finance. De nieuwe gedachten gaan uit van wat investeren oplevert in termen van effectiviteit en productiviteit voor de organisatie en daadwerkelijke persoonlijke groei die past bij de talenten van de medewerker. Dat gaat voorbij aan klassieke motivering zoals ‘een gelijk budget voor iedere medewerker’ of ‘hij heeft al een paar jaar geen cursus gevolgd ’ voor het aanspreken van het opleidingsbudget.

Cijfermatig inzicht in wat je als organisatie nu en in de toekomst nodig hebt en hoe je medewerkers hun talenten hiervoor in kunnen zetten, is cruciaal. Deze nieuwe stap in daadwerkelijk Human Capital Management is positief voor organisatie en personeel.

‘Wat is de toegevoegde waarde van een individuele medewerker voor de organisatie’, is de centrale vraag. Deze vraag kan alleen goed beantwoord worden door een optimale samenwerking tussen HR en Finance. Zij willen dus meer weten dan de bekende Kritieke Proces Indicatoren zoals verzuim, bezetting en verloop. Ook alle relevante informatie rondom productiviteit en kennis van medewerkers zijn relevant om zo de aansluiting met vandaag én de gewenste toekomstige situatie maximaal te analyseren en te voorspellen. Door dit inzicht kunnen organisaties gerichter investeren in de werknemers en verhogen zij daarmee ook de toegevoegde waarde van de individuele medewerkers. Dit geeft een optimale balans tussen het toevoegen van waarde door investeren en het beperken van de kosten. Dit zorgt ervoor dat medewerkers kennis inzetten en uitbreiden die hun persoonlijke Added Value blijvend op niveau houden en verhogen.

Meer lezen over dit en andere onderwerpen die wij behandeld hebben in de vijfde editie van de Raet HR Benchmark? www.raet.nl/hrbenchmark.

John Cöhrs en Sander Kars

Terug naar video overzicht